Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Stratov.


Aktuální kontakty pro případ potřeby:

kontakty

 


Kontaktní adresa:

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 p.Lysá nad Labem

 

Facebook: Oficiální stránky Obce Stratov
https://www.facebook.com/pages/Ofici%C3%A1ln%C3%AD-Str%C3%A1nky-Obce-Stratov/775524342536394?sk=reviews
 

GPS:

50°11'35.009"N, 14°54'35.564"E

nebo

50.1930581N, 14.9098789E

 

Mapa:

www.mapy.cz/#q=Stratov%2090&t=s&x=14.913056&y=50.193114&z=15

 

IČO: 00239828

DIČ: CZ00239828 - plátci DPH pouze pro hospodářskou činnost

 

Kontakty:
Tel.: 325 551 461
obec.stratov@tiscali.cz
starosta.stratov@tiscali.cz

datová schránka ID: k25au93

 

Čísla účtů:

- běžný (pro platby všech poplatků kromě vodného a stočného): 8727191/0100

- hospodářský (pro platby vodného a stočného): 51-7270100257/0100

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý: 8:00-12:00  
Středa: 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-13:00  
Pátek: 8:00-12:00  
první sobota v měsíci po dohodě

 

Aktuálně ceny služeb:

Vodné a stočné od 1.1.2020 - NOVĚ

Cena vodného do 31.12.2019:                    26,- Kč včetně DPH


Cena vodného od 1.1.2020:                       27,60 Kč včetně 15% DPH

Cena vodného od 1.5.2020:                       26,40 Kč včetně 10% DPH

  

Cena stočného do 31.12.2019:                    46,- Kč včetně DPH


Cena stočného  od 1.1.2020:                                    47,15 Kč včetně 15% DPH

Cena stočného  od 1.5.2020:                               45,10 Kč včetně 10% DPH

------------------------------------------------------------

Ceník ostatních služeb a výrobků, platný od 1.7.2020 - ZDE.

------------------------------------------------------------

Komunální odpad v roce 2020

Poplatek za komunální odpad na rok 2020 se poprvé od roku 2013 zvyšuje a činí 600,- Kč za osobu trvale přihlášenou osobu. Částku 600,- Kč uhradí i majitelé objektů, v nichž není nikdo trvale přihlášen, případně slouží jako rekreační objekt nebo se jedná o neobydlený objekt. Celou částku je třeba uhradit maximálně ve dvou splátkách do 31.3.2020 - V PŘÍPADĚ POZDĚJŠÍ ÚHRADY NEBUDEME PŘISTUPOVAT K ŽÁDNÝM SANKCÍM ČI NAVÝŠENÍ POPLATKU !!!! Až po úhradě celé částky za všechny osoby přihlášené v objektu či bytě, popřípadě za  neobydlený či rekreační objekt, obdrží plátci novou svozovou známku na rok 2019. Platby je možné provádět na obecním úřadě nebo převodem na účet: 8727191/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo popisné. Do poznámky lze uvést, jedná-li se o část poplatku, popřípadě za koho je poplatek hrazen.

Na účet 8727191/0100 lze hradit i poplatek za psa. Za jednoho psa se platí 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč. I u této platby uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2020.

 

AKTUALITY

Krizová opatření schválená na jednání vlády ČR dne 21.10.2020 s platností od 22.10.2020 od 6:00 hodin prozatím do 3.11.2020 do 23:59 hodin:

urad-obce/uredni-deska/krizova-opatreni-schvalena-na-jednani-vlady-cr-dne-21102020-s-platnosti-od-22102020-od-600-hodin-prozatim-do-3112020-do-2359-hodin-888.html

 


MěÚ Lysá nad Labem - vyhlášení karantény Krajskou hygienickou stanicí na ODBORU DOPRAVY

urad-obce/uredni-deska/meu-lysa-nad-labem-vyhlaseni-karantena-krajskou-hygienickou-stanici-na-odboru-dopravy-889.html

 


Platnost ŘIDIČSKÝH PRŮKAZŮ v době vyhlášeného nouzového stavu

urad-obce/uredni-deska/platnost-ridicskyh-prukazu-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-887.html?kshowback=5

 


 

Omezení úředních hodin a provozu obecního úřadu Stratov, prozatím od 12.10.2020 prozatím do 3.11.2020

podrobnosti: novinky/#news938

 


 

Postup jak mají přihlašovat rodiče pracující u IZS, zdravotníci a další vyjmenovaní ve vládním usnesení své děti k zajištění nezbytné péče ve školském zařízení:

urad-obce/uredni-deska/postup-jak-maji-prihlasovat-rodice-pracujici-u-izs-zdravotnici-a-dalsi-vyjmenovani-ve-vladnim-usneseni-sve-deti-k-zajisteni-nezbytne-pece-ve-skolskem-zarizeni-884.html

 


 

Odečty vodoměrů a počítadel motohodin od 12.10. do 30.10.:

novinky/?more=939#news939

 


 

Připomínáme nejjednodušší cestu k aktuálním informacím:

Registrace e-mailem z webových stránek obce Stratov - žádost o registraci k tomuto informačnímu kanálu + Návod k dokončení registrace

 

 


 

Zákaz stání na chodnících

Vážení spoluobčané. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nestáli na nově vybudovaných chodnících. Ty jsou, jak je ostatně jasné z názvu, určeny k chůzi. Není možné, aby stála auta ve vjezdu k nemovitosti, ale zároveň na chodníku. Tento nešvar se objevuje čím dál častěji a pokud tomu tak bude nadále, budeme na toto muset adekvátně zareagovat. Chodníky děláme proto, aby se po nich dalo po obci bezpečně chodit.

Děkujeme za pochopení a za respektování.

 


 

 

AKTUALIZACE DATUMŮ objízdné trasy přes Stratov. NOVĚ od 21.9.2020 do 18.12.2020 - 1. etapa:

Z důvodu provádění prací na kompletní rekonstrukci komunikace ČSA v Lysé nad Labem, konkrétně od křižovatky u kina po křižovatku na Milovice a Benátky nad Jizerou, jež proběhne v několika etapách, povede bohužel přes naší obec opět objízdná trasa pro vozidla do 12 tun, a to pro směr z Lysé na Labem na Benátky nad Jizerou a na Milovice a taktéž v opačném směru. Bohužel jiná varianta objízdné trasy vzhledem k blízkosti naší obce k Lysé nad Labem, není reálná, byť silnice na Milovice je v žalostném stavu. První etapa objížďky bude trvat od 8.9.2020 do 8.12.2020. celkově by uzavírka v Lysé nad Labem měla trvat cca jeden rok.

Podrobnosti k objízdné trase včetně návrhu dopravního opatření a objízdých trsa u 1. etapy:

urad-obce/uredni-deska/oznameni-verejnou-vyhlaskou-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-z-duvodu-provadeni-praci-na-kompletni-rekonstrukci-komunikaci-csa-v-lyse-nad-labem-859.html


 

Aktuální informace ke stojanu na EKO VODU:

novinky/?ftshow=906#news906

 


Zákaz vhazování hlíny do kontejneru na BIOodpad.

hlína v kontejneru na BIO odpad

Vážení spoluobčané. Dovolujeme si Vás opakovaně upozornit na to, že do kontejneru na BIO odpad se vhazuje pouze posekaná tráva a listí, v krajním případě pak drobné větvičky do průměru 3 centimetry. Rozhodně tam ale NEPATŘÍ DRNY se spoustou hlíny, byť je tam malý obsah trávy. Drny je třeba vyklepat a dát do kontejneru opravdu jen trávu. Opakovaně jsme byli upozorněni firmou, jež BIO odpad sváží, že tam hlína nepatří a při dalším opakování, které tedy, jak je vidět z fotografie již nastalo, nám vyúčtují pokutu a navíc nám přestanou kontejnery přistavovat. Výsledkem bude to, že kontejner přistavíme jen na jeden konkrétní půlden v roce a bude to hlídáno naším zaměstnancem. My tím splníme literu zákona, ale Ti poctiví občané budou bohužel ochuzeni o možnost využít kontejner kdykoliv to potřebují. Nyní jsme OPRAVDU v poslední fázi před tímto krokem. Dodržujte prosím tedy to, že do kontejneru na BIO odpad patří pouze posekaná tráva, listí a v krajním případě drobné větvičky do průměru 3 centimetry.

Děkujeme za všechny ostatní poctivé občany.


Chodníky v obci - části dokumentace k realizované stavbě - etapa č.II a k vyprojektované stavbě od křižovatky směrem na Milovice - chodniky-navrh-projektu/

 


 

16.4. - Kontejner na BIO odpad - aktualizace umístění


Poštovní schránky u nemovitostí - žádost o kontrolu, intalaci, či výměnu


 

22. 10. - 1. 11. 2020

MěÚ Lysá nad Labem - vyhlášení karantény Krajskou hygienickou stanicí na ODBORU DOPRAVY

Úřední deskaZobrazit více

21. 10. - 6. 11. 2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády ČR dne 21.10.2020 s platností od 22.10.2020 od 6:00 hodin prozatím do 3.11.2020 do 23:59 hodin

Úřední deskaZobrazit více

21. 10. - 4. 11. 2020

Platnost ŘIDIČSKÝH PRŮKAZŮ v době vyhlášeného nouzového stavu

Úřední deskaZobrazit více

15. 10. 2020

Nabídka brambor na uskladnění

NovinkyZobrazit více

15. - 31. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření s platností od 14.10.2020 00:00 hodin do 3.11.2020 do 23:59 hodin

Úřední deskaZobrazit více

15. 10. 2020 - 31. 1. 2021

Výpočet (kalkulace) ceny pro vodné a stočné pro rok 2020 a 2021 - úprava k 1.11.2020

Úřední deskaZobrazit více

15. 10. - 30. 11. 2020

Postup jak mají přihlašovat rodiče pracující u IZS, zdravotníci a další vyjmenovaní ve vládním usnesení své děti k zajištění nezbytné péče ve školském zařízení

Úřední deskaZobrazit více

9. 10. 2020

OPAKOVANÁ VÝZVA : Registrace e-mailem z webových stránek obce Stratov - žádost o registraci k tomuto informačnímu kanálu

NovinkyZobrazit více

9. 10. 2020

Omezení provozu obecního úřadu Stratov - vládní nařízení - prozatím od pondělí 12.10.2020 do neděle 25.10.2020

NovinkyZobrazit více

9. 10. 2020

Odečty vodoměrů a počítadel motohodin - od 12.10. do 30.10.

NovinkyZobrazit více

9. - 26. 10. 2020

Krizová usnesení vlády vydaná v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 ve Sbírkách zákonů č. 162, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020

Úřední deskaZobrazit více

5. 10. 2020

Informační zpravodaj PID - č.16/2020 ze dne 5.10.2020

NovinkyZobrazit více

2. - 31. 10. 2020

Nařízení krajské hygienické stanice Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Úřední deskaZobrazit více

1. 10. 2020 - 30. 6. 2021

Rozpočet Obce Stratov na rok 2020 - úprava č.11 - ze dne 23.9.2020

Úřední deskaZobrazit více

1. 10. 2020 - 30. 6. 2021

Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 23.9.2020

Úřední deskaZobrazit více