Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V roce 2018 slaví svá životní jubilea, případně požehnaný věk, tito naši spoluobčané:
 

02.01. - Jiřina Serbusová .............75 let

08.02. - Jaroslav Zvěřina...............81 let

15.02. - Jana Matysová................75 let

18.02. - Božena Štencová............81 let

27.02. - Václav Kašička...............92 let

05.04. - Josef Kaucký..................81 let

10.04. - Emílie Kubínová..............84 let

22.04. - Václav Kobr....................70 let

24.04. - Marie Šubrtová...............86 let

24.04. - Emílie Rychetská...........70 let

30.04. - Josef Vrána....................84 let

01.05. - Miroslav Crha.................70 let

07.05. - Věra Rybáková...............85 let

14.05. - Božena Dušková............83 let

20.05. - Josef Rybák...................93 let

21.05. - Věra Kaucká..................81 let

26.05. - Josef Veverka.................82 let

09.06. - Zdeněk Hlavička.............75 let

13.06. - Jaromír Denk.................88 let

03.07. - Miloslava Šubrtová.........81 let

29.07. - Juřicová Marta...............75 let

15.08. - Václav Štok..................83 let

18.08. - Helena Ježková.............83 let

29.08. - Marie Křápová...............80 let

18.09. - Jarmila Dudíková...........83 let

25.09. - Marie Šálená................82 let

03.10. - Rudolf Dudík.................87 let

06.10. - Jana Kosíková..............75 let

16.10. - Květuše Petryniecová....85 let

28.10. - Marie Spurná................96 let

05.12. - Karel Boštický..............70 let

15.12. - Marie Červinková...........81 let

29.12. - Bohumil Duška.............80 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všem jubilantům přejeme především hodně zdraví do dalších let.

 

 
Za obecní úřad Stratov, Josef Horvát, starosta obce