Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Pořadník na prodej dřeva - AKTUALIZACE KE DNI 19.2.2018


Aktualizované údaje:

K dnešnímu dni, tedy 19.2.2018, podalo žádost do pořadníku, ať už ústně či písemně 23 osob, z nichž:

 • 1 žadatel odmítl - vyřešil dodávku dřeva jinak - vyřazen z pořadníku
 • 19 žadatelům dřevo zavezeno a složeno
 • 2 žadatelé budou ještě v průběhu února 2018 zavezeni
 • ostatní budou zavezeni dle možností v průběhu roku, případně v roce 2019

 

Stále probíhá příjem žádostí do pořadníku

dřevo

 

Předchozí sdělení:

Aktualizované údaje ze dne 8.2.2018

K dnešnímu dni, tedy 8.2.2018, podalo žádost do pořadníku, ať už ústně či písemně 20 osob, z nichž:

 • 1 žadatel odmítl - vyřešil dodávku dřeva jinak - vyřazen z pořadníku
 • 13 žadatelům dřevo zavezeno a složeno
 • 2 - 3 žadatelé budou ještě v průběhu února 2018 zavezeni
 • ostatní budou zavezeni dle možností v průběhu roku, případně v roce 2019

 

Sdělení ze dne 19.12.2017:

Od 19.12.2017 je možné se zapsat do pořadníku k odběru dřeva z obecních lesů – borovice, akát - po polomech způsobených vichřicí dne 29.10.2017, případně uschlých stromů, v ojedinělých případech ovocných stromů. Vždy se bude jednat o celou multikáru, tedy 2 m3, a to v délkách 1 – 1,2m  v případě, že se jedná o plnohodnotné - rovné – dřevo. V různých délkách v případě, že se jedná o zbytky koruny - rozvětvené části dřevin – stromů, kterou tvoří soustava takzvaných kosterních a vedlejších větví. Cena je včetně dopravy na místo určené žadatelem, pouze však v obci Stratov. Žadatelem je osoba s trvalým pobytem v obci Stratov, případně osoba, jež zde má rekreační objekt. Na jeden rodinný dům, případně byt, je možné podat jednu žádost.

Cena za m3 u plnohodnotného dřeva........... 736,- Kč vč. DPH / m3

Cena za m3 rozvětvených částí stromů........ 368,- Kč vč. DPH / m3

Obyvatelé, jež měli o dřevo zájem v minulosti zůstávají v pořadníku na prvních místech.

V případě, že žadatel odmítne dodávku dřeva na základě předchozí telefonické či osobní výzvy bude z pořadníku vyřazen.

Podmínkou dodání dřeva je skutečnost, že ke dni dodávky bude mít žadatel vůči obecnímu úřadu vyřešeny všechny finanční závazky, tedy uhrazeny všechny poplatky a služby.

Dřevo bude dodáváno v průběhu roku, podle možnost pracovníků obecního úřadu, kteří jeho pořez až po dodávku zajišťují.

 


19. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka