Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Aktuální informace k chystaným či probíhajícím investičním a neinvestičním akcím v obci


Aktualizace ke dni 18.9.2019:

1/ Rekonstrukce vodovodu - od úterý 10.9. probíhají práce na rekonstrukci úseku vodovodu části S1, tedy od č.p. 56 k začátku chodníku ke hřbitovu. Vzhledem k tomu, že především v okolí křižovatky je spousta sítí v různých výškách a různých kříženích, probíhají témeř všechny výkopové práce v okolí křižovatky ve formě ručního výkopu. Současně musí vše probíhat za součinnosti provozovatelů sítí, především pak ČEZ Distribuce, kdy tito dohlížejí na prováděné výkopy, své trasy a uložení rekonstruovaného vodovodu vůči jejich sítím. V neposlední řadě se ještě musé sladit práce s firmou Metrostav, jež provádí frézování některých částí vozovek po ukončení uzavírky nadjezdu v Lysé nad Labem. Pravděpodobně ve čtvrtek 19.9. (ještě bude upřesněno - den i čas - sledujte prosím www stránky a rozhlas) bude během dne omezena dodávka vody pro část obce ZDE z důvodu napojení stávajícího řadu na nový tak, aby mohl být tento zprovozněn pro vzorkování.

Současně od úterý 17.9. začaly práce na rekonstrukci vodovodu v úseku S2, což je ze šachty před sálem restaurace až po zahradu č.p.106 - ZDE. V současnosti probíhají přípravné práce, sondování přípojek kanalizace a stávajících přípojek vody s tím, že zároveň budou tyto využity pro napojení na nový řad a některé jako startovací pro řízené protlaky. Ty by měly být na úseku S2 prováděny od pondělí 23.9.

Děkujeme za pochopení.

2/ Oprava největších výtluků některých místních komunikací - v sobotu 14.9.2019 v dopoledních hodinách proběhly opravy největších výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou TURBO. Jednalo se především o komunikaci v ulici Radost od nájezdu naproti autobusové zastávce až k č.p. 139, část komunikace propojující ulici Radost a hlavní komunikaci na Kostomlaty a zároveň od bytovky č.p.77 k cestě ke staré vlakové zastávce. K opravě bylo použito 11 tun materiálu. Podle spotřeby materiálu vůči provedeným opravám bylo rozhodnuto, že v letošním roce objednáme ještě jeden závoz o množství 11 tun. Určitě nebudou opraveny všechny výtluky (díry), to ani není možné najednou udělat a někde to ani nemá význam. Každopádně ty opravdu největší a opravitelné výtluky bychom chtěli opravit. V příštím roce bychom chtěli v opravách pokračovat. Ideální by byla kompletní rekonstrukce místních komunikací, ale to je opravdu hodně drahá záležitost. I když se některým občanům zdá, že by bylo třeba to opravit hlavně před jejich domem, tak žádáme o shovívavost. To, co se bude opravovat jsme konzultovali s prováděcí firmou, aby se jednalo o opravitelné výtluky, také s ohledem na frekvenci aut, které daným úsekem projíždějí.

Druhá část opravy největších výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou TURBO by měla proběhnout v neděli 22.9. v dopoledních hodinách (samozřejmě v závislosti na počasí).

 

4/ Oprava krajských komunikací na objízdné trase - zhotovitel rekonstrukce nadjezdu od středy 18.9. pravděpodobně středy do 25.9. opravuje krajské komunikace na objízdné trase, v katastru naší obce tedy konkrétně komunikace od křižovatky směrem na Ostrou, komunikace od křižovatky směrem na Lysou nad Labem a křižovatku. Od 18.9. probíhá frézování, v dalších dnech do ukončení prací se bude asfaltovat. V souvislosti s výše uvedenými pracemi dochází k omezení provozu, při asfaltování pak k úplné uzavírce některých úseků. Vše by mělo být řádně označeno dopravním značením včetně objízdných tras. Kompletní informace, včetně umístění dopravního značení, jsou na internetových stránkách obce. I tyto práce jsou částečně závislé na počasí, tudíž může dojít k posunutí harmonogramu.

 


 

Předchozí aktualizace ke dni 11.9.2019:

1/ Rekonstrukce vodovodu - od úterý 10.9. probíhají práce na rekonstrukci úseku vodovodu S1, tedy od č.p. 56 k začátku chodníku ke hřbitovu. V současnosti probíhá sondování ostatních sítí, aby se předešlo jejich případnému poškození. Největší koncentrace sítí je v okolí křižovatky. Jakmile budou dokončeny sondy a zvolena přesná trasa, bude přistoupeno k řízeným protlakům a vlastní pokládce potrubí, natlakování, desinfekci, odebrání vzorku a postupnému přepojování přípojek a okruhů, jež zasahují do trasy S1. V pondělí v dopoledních hodinách  na cca 4 hodiny předpokládáme, že dojde k dočasnému pozastavení dodávky vody - mapka s domy, u nichž bude omezena dodávka vody - ZDE , a to z důvodu propojení jedné strany stávajícího vodovodu na nový vodovod, konkrétně před č.p.69, kde toto propojení zasahuje do komunikace. Případné změny a upřesněný datum a čas bude uveřejněn na webových stránkách obce a vyhlášen v rozhlase.

Předběžně od pondělí 16.9. začnou taktéž práce na rekonstrukci vodovodu v úseku S2, což je ze šachty před sálem restaurace až po zahradu č.p.106 - ZDE. O přesném postupu prací a případných omezeních v dopravě či dodávce vody vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení.

2/ Vodojem - údržbové práce na vodojemu - práce pro rok 2019 ukončeny 8.9.2019.

3/ Oprava největších výtluků některých místních komunikací - v případě příznivého počasí (což je na posouzení prováděcí firmy) jsou na sobotu 14.9.2019 v dopoledních hodinách naplánovány opravy největších výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou TURBO. Bude se jednat především o komunikaci v ulici Radost od nájezdu naproti autobusové zastávce až k č.p. 139, část komunikace propojující ulici Radost a hlavní komunikaci na Kostomlaty a zároveň od bytovky č.p.77 k cestě ke staré vlakové zastávce. K opravě bude použito 11 tun materiálu a podle množství opravených výtluků pak vyhodnotíme případné pokračování v opravách.

4/ Oprava krajských komunikací na objízdné trase - zhotovitel rekonstrukce nadjezdu bude v týdnu od 16.9. do 20.9. opravovat krajské komunikace na objízdné trase, v katastru naší obce tedy konkrétně komunikace od křižovatky směrem na Ostrou, komunikace od křižovatky směrem na Lysou nad Labem a křižovatku. Ve dnech 16.9. a 17.9. proběhne frézování, ve dnech od 18.9. do 20.9. pak asfaltování. V souvislosti s výše uvedenými pracemi dojde k omezení provozu, při asfaltování pak k úplné uzavírce některých úseků. Vše bude řádně označeno dopravním značením včetně objízdných tras. Kompletní informace, včetně umístění dopravního značení, jsou na internetových stránkách obce. I tyto práce jsou částečně závislé na počasí, tudíž může dojít k posunutí harmonogramu.

 


Předchozí aktualizace ke dni 9.9.2019:

1/ Rekonstrukce vodovodu - z důvodu deště, který znemužňuje pokračování zemních prací se dne 9.9.2019 nepokračuje ve výkopových pracích. Další postup pracá bude zvolen podle vývoje počasí. Průběžně Vás budeme informovat.

2/ Vodojem - údržbové práce na vodojemu - od čtvrtka 5.9. do neděle 8.9.2019 probíhali údržbové práce na vodojemu, konkrétně broušení a nátěr vnějšího pláště tubusu (nohy) vodojemu a ošetření korevních lan. V sobotu 7.9. byly práce na část dne z důvodu nepříznivého počasí přerušeny. Naplánované údržbové práce na tento rok jsou již provedeny. V roce 2020 se bude v údržbě pokračovat, a to opravou (žebřík, atd.) údržbou a nátěrem vlastní kopule a případně ještě broušením a nátěrem vnitřního pláště tubusu (nohy).

3/ Oprava největších výtluků některých místních komunikací - v sobotu 7.9.2019 měly proběhnout opravy tryskovou metodou TURBO. Ze strany zhotovitele byla oprava z důvodu nepříznivého počasí odložena. O náhradním termínu budeme informováni a tuto informaci následně sdělíme Vám.

 

Původní zpráva ze dne 6.9.2019:sdělenín 5.9.


18. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka