Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Aktuální informace k chystaným či probíhajícím investičním a neinvestičním akcím v obci


Aktualizace ke dni 11.9.2019:

1/ Rekonstrukce vodovodu - od úterý 10.9. probíhají práce na rekonstrukci úseku vodovodu S1, tedy od č.p. 56 k začátku chodníku ke hřbitovu. V současnosti probíhá sondování ostatních sítí, aby se předešlo jejich případnému poškození. Největší koncentrace sítí je v okolí křižovatky. Jakmile budou dokončeny sondy a zvolena přesná trasa, bude přistoupeno k řízeným protlakům a vlastní pokládce potrubí, natlakování, desinfekci, odebrání vzorku a postupnému přepojování přípojek a okruhů, jež zasahují do trasy S1. V pondělí v dopoledních hodinách  na cca 4 hodiny předpokládáme, že dojde k dočasnému pozastavení dodávky vody - mapka s domy, u nichž bude omezena dodávka vody - ZDE , a to z důvodu propojení jedné strany stávajícího vodovodu na nový vodovod, konkrétně před č.p.69, kde toto propojení zasahuje do komunikace. Případné změny a upřesněný datum a čas bude uveřejněn na webových stránkách obce a vyhlášen v rozhlase.

Předběžně od pondělí 16.9. začnou taktéž práce na rekonstrukci vodovodu v úseku S2, což je ze šachty před sálem restaurace až po zahradu č.p.106 - ZDE. O přesném postupu prací a případných omezeních v dopravě či dodávce vody vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení.

2/ Vodojem - údržbové práce na vodojemu - práce pro rok 2019 ukončeny 8.9.2019.

3/ Oprava největších výtluků některých místních komunikací - v případě příznivého počasí (což je na posouzení prováděcí firmy) jsou na sobotu 14.9.2019 v dopoledních hodinách naplánovány opravy největších výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou TURBO. Bude se jednat především o komunikaci v ulici Radost od nájezdu naproti autobusové zastávce až k č.p. 139, část komunikace propojující ulici Radost a hlavní komunikaci na Kostomlaty a zároveň od bytovky č.p.77 k cestě ke staré vlakové zastávce. K opravě bude použito 11 tun materiálu a podle množství opravených výtluků pak vyhodnotíme případné pokračování v opravách.

4/ Oprava krajských komunikací na objízdné trase - zhotovitel rekonstrukce nadjezdu bude v týdnu od 16.9. do 20.9. opravovat krajské komunikace na objízdné trase, v katastru naší obce tedy konkrétně komunikace od křižovatky směrem na Ostrou, komunikace od křižovatky směrem na Lysou nad Labem a křižovatku. Ve dnech 16.9. a 17.9. proběhne frézování, ve dnech od 18.9. do 20.9. pak asfaltování. V souvislosti s výše uvedenými pracemi dojde k omezení provozu, při asfaltování pak k úplné uzavírce některých úseků. Vše bude řádně označeno dopravním značením včetně objízdných tras. Kompletní informace, včetně umístění dopravního značení, jsou na internetových stránkách obce. I tyto práce jsou částečně závislé na počasí, tudíž může dojít k posunutí harmonogramu.

 


Předchozí aktualizace ke dni 9.9.2019:

1/ Rekonstrukce vodovodu - z důvodu deště, který znemužňuje pokračování zemních prací se dne 9.9.2019 nepokračuje ve výkopových pracích. Další postup pracá bude zvolen podle vývoje počasí. Průběžně Vás budeme informovat.

2/ Vodojem - údržbové práce na vodojemu - od čtvrtka 5.9. do neděle 8.9.2019 probíhali údržbové práce na vodojemu, konkrétně broušení a nátěr vnějšího pláště tubusu (nohy) vodojemu a ošetření korevních lan. V sobotu 7.9. byly práce na část dne z důvodu nepříznivého počasí přerušeny. Naplánované údržbové práce na tento rok jsou již provedeny. V roce 2020 se bude v údržbě pokračovat, a to opravou (žebřík, atd.) údržbou a nátěrem vlastní kopule a případně ještě broušením a nátěrem vnitřního pláště tubusu (nohy).

3/ Oprava největších výtluků některých místních komunikací - v sobotu 7.9.2019 měly proběhnout opravy tryskovou metodou TURBO. Ze strany zhotovitele byla oprava z důvodu nepříznivého počasí odložena. O náhradním termínu budeme informováni a tuto informaci následně sdělíme Vám.

 

Původní zpráva ze dne 6.9.2019:sdělenín 5.9.


11. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka