Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/351/18

Návrh závěrečného účtu obce Stratov za rok 2017

Zveřejňujeme Návrh závěrečného účtu obce Stratov za rok 2017.

K návrhu závěrečného účtu za rok 2017 se mohou občané písemně vyjádřit v termínu do 4.5.2018 včetně, a to buď podáním na podatelně obecního úřadu Stratov v úředních hodinách nebo e-mailem na:

obec.stratov@tiscali.cz, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které proběhne po sejmutí návrhu závěrečného účtu obce Stratov, o přesném termínu Vás budeme informovat pozvánkou uveřejněnou na úřední desce obecního úřadu Stratov a na internetových stránkách obce Stratov.

Návrh Závěrečného účtu obce Stratov za rok 2017 - ZDE.

Přílohy:

1. Sestava FIN 2-12 k 31.12.2017

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stratov za rok 2017

3. Rozvaha k 31.12.2017

4. Příloha k rozvaze k 31.12.2017

5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

6. a) Finanční vypořádání dotací za rok 2017

6. b) Finanční vypořádání dotace ze STK z fondu hejtmana

7. MŠ Stratov - Rozvaha k 31.12.2017

8. MŠ Stratov - Příloha k 31.12.2017

9. MŠ Stratov - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

10. MŠ Stratov - Rozpočet 2017

 

Vyvěšeno: 12. 4. 2018

Datum sejmutí: 28. 4. 2018

Zodpovídá: Josef Horvát

Zpět