Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/351/17

Veřejná zakázka malého rozsahu 3-2017 - Projekční práce na rekonstrukci a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům - Prodloužení lhůty k podání nabídek

Veřejná zakázka malého rozsahu 3/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) 3/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům.

Prohlídka místa plnění - 25.5.2017 v 10,00 před č.p.90 Stratov

Termín podání nabídek - 31.5.2017 do 16,00 hodin

Přílohy:

Průvodní dopis k výzvě k VZMR 3/2017

Výzva k podání nabídky v rámci VZMR 3/2017

Příloha 1a - 1 - body_2D

Příloha 1a - 2 - body_2D

Příloha 1a - 3 - body_3D

Příloha 1a - 4 - body_3D

Příloha 1a - 5 - mapa_kn

Příloha 1a - 6 - mapa_kn

Příloha 1a - 7 - polohopis_2D

Příloha 1a - 8 - polohopis_2D

Příloha 1a - 9 - polohopis_3D

Příloha 1a - 10 - polohopis_3D

Příloha 1a - 11 - seznam souřadnic

Příloha 1a - 12 - technická zpráva

Příloha 1b - hydrogeologický průzkum

Příloha 1c - C.2 - Situace - varianta_3

Příloha 1d - Výpis dotčených parcel - Stratov

Příloha 2 -návrh SoD k VZMR 3-2017

příloha 3 - krycí list nabídky k VZMR 3-2017

příloha 4 - čestné prohlášení k VZMR 3-2017

příloha 5 - seznam subdodavatelů - k VZMR 3-2017

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 1. 6. 2017

Zodpovídá: Josef Horvát

Zpět