Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

15.11.2019

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu č. 4/2019:

Výzva VZMR 4-2019 na TDI a BOZP k realizaci kace Chodníky v obci Stratov

Příloha č.1 - Krycí list k VZMR 4-2019

Příloha č.2 - Kalkulační list k VZMR 4-2019

Vzorová Příkazní smlouva

Stavební povolení s nabitím právní moci

Situace 1

Situace 2

Situace 3

Situace 4

Situace veřejné osvětlení

Další případné požadavky na nezveřejněné části projektové dokumentace směrujte na e-mail: obec.stratov@tiscali.cz.

 


3.5.2019:

Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu č. 3/2019 na administraci veřejné zakázky Chodníky v obci Stratov.

Výzva - ZDE.

přílohy:

Kalkulační list

Krycí list k VZMR 3-2019

Další přílohy na písemné vyžádání u kontaktní osoby, kterou je starosta obce, Josef Horvát, telefon: 724 188 660 ; e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz

 


 

3.5.2019:

Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu č. 2/2019 na zajištění TDI a BOZP při rekonstrukci vodovodu - části S1-1.

Výzva - ZDE.

přílohy:

Kalkulační list

Krycí list k VZMR 2-2019

Prikazni_smlouva_TDS__BOZP_- vzor

A,B Průvodní zpráva S1

C3 Situace stavby S1

C2 Katastrální situace S1

Další přílohy na písemné vyžádání u kontaktní osoby, kterou je starosta obce, Josef Horvát, telefon: 724 188 660 ; e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz

 


 

22.3.2019:

Zveřejňujeme Veřejnou zakázku malého rozsahu 1/2019.... "Úpravy a údržba věžového vodojemu v obci Stratov":

VÝZVA

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č.2 - Kalkulační list

Příloha č.3 - Návrh Smlouvy o dílo

 

Ukončeno podání nabídek, vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou !!!!!!

 


 

13.3.2019:

Zveřejňujeme Výzvu k Veřejné zakázce malého rozsahu 3/2018 - "Stratov-rekonstrukce vodovodu, část S1-1, S2, S3".

Výzva - ZDE.

Zadávací dokumentace bude Dodavatelům, kterým nebyla zaslána spolu s Výzvou k podání nabídky, zaslána písemně formou dopisu nejpozději druhý pracovní den od doručení písemné žádosti Dodavatele zaslané na adresu kontaktní osoby:
Eurokom plus, s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, tel:724889415, e-mail:vrany@eurokomplus.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace je účastník oprávněn požadovat pouze písemně na adrese kontaktní osoby:
Eurokom plus, s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín,  tel:724889415, e-mail:vrany@eurokomplus.cz.

 

Ukončeno podání nabídek, vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou !!!!!!

 


 

25.1.2018:

Veřejná zakázka malého rozsahu 2/2018: „Technický dozor investora a BoZP při realizaci stavby: Stratov - stezka pro chodce, zajištění přístupu k zst. Stratov“:

Výzva

Zadání výzvy

přílohy:

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č.2 - kalkulační list

Příloha č.3 - vzor Příkazní smlouvy k doplnění

PD - koordinační situace

PD - situace dopravního řešení

PD - technická zpráva

PD - BOZP

 

ukončeno !!!!!!! - Rozhodnutí o výběru dodavatele


 

25.1.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu 1/2018Stratov - stezka pro chodce, zajištění přístupu k zst. Stratov“:

Výzva

Zadávací dokumentace

 

ukončeno !!!!!!! - Rozhodnutí o výběru dodavatele


 

13.9.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu 4/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) 4/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům.

Prohlídka místa plnění - 25.9.2017 v 10,00 před č.p.90 Stratov

Termín podání nabídek - 9.10.2017 do 16,00 hodin

Přílohy:

Průvodní dopis k výzvě k VZMR 4/2017

Výzva k podání nabídky v rámci VZMR 4/2017

Příloha 1a - 1 - body_2D

Příloha 1a - 2 - body_2D

Příloha 1a - 3 - body_3D

Příloha 1a - 4 - body_3D

Příloha 1a - 5 - mapa_kn

Příloha 1a - 6 - mapa_kn

Příloha 1a - 7 - polohopis_2D

Příloha 1a - 8 - polohopis_2D

Příloha 1a - 9 - polohopis_3D

Příloha 1a - 10 - polohopis_3D

Příloha 1a - 11 - seznam souřadnic

Příloha 1a - 12 - technická zpráva

Příloha 1b - hydrogeologický průzkum

Příloha 1c - C.2 - Situace - varianta_3

Příloha 1d - Výpis dotčených parcel - Stratov

Příloha 2 -návrh SoD k VZMR 4-2017

příloha 3 - krycí list nabídky k VZMR 4-2017

příloha 4 - čestné prohlášení k VZMR 4-2017

příloha 5 - seznam subdodavatelů - k VZMR 4-2017

Dokumentace předaná - 1.část

Dokumentace předaná - 2.část

Dokumentace předaná - 3.část

Dokumentace předaná - 4.část

 

UKONČENO !!!!!!!!!!!

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu 3/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) 3/2017 - Projekční práce k akci Rekonstrukce a rozšíření komunikace k firmě Pěstitel Stratov, a.s. a k rodinným domům.

Prohlídka místa plnění - 25.5.2017 v 10,00 před č.p.90 Stratov

Termín podání nabídek - 31.5.2017 do 16,00 hodin

Průvodní dopis k výzvě k VZMR 3/2017

Výzva k podání nabídky v rámci VZMR 3/2017

Příloha 1a - 1 - body_2D

Příloha 1a - 2 - body_2D

Příloha 1a - 3 - body_3D

Příloha 1a - 4 - body_3D

Příloha 1a - 5 - mapa_kn

Příloha 1a - 6 - mapa_kn

Příloha 1a - 7 - polohopis_2D

Příloha 1a - 8 - polohopis_2D

Příloha 1a - 9 - polohopis_3D

Příloha 1a - 10 - polohopis_3D

Příloha 1a - 11 - seznam souřadnic

Příloha 1a - 12 - technická zpráva

Příloha 1b - hydrogeologický průzkum

Příloha 1c - C.2 - Situace - varianta_3

Příloha 1d - Výpis dotčených parcel - Stratov

Příloha 2 -návrh SoD k VZMR 3-2017

příloha 3 - krycí list nabídky k VZMR 3-2017

příloha 4 - čestné prohlášení k VZMR 3-2017

příloha 5 - seznam subdodavatelů - k VZMR 3-2017

 

ZRUŠENO ROZHODNUTÍM ZASTUPITELSTVA OBCE !!!!!!!!

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu 2/2017 - Projekční práce na posílení zásobování vodovodu Stratov a doplnění úpravny vody

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) 2/2017 - Projekční práce na posílení zásobování vodovodu Stratov a doplnění úpravny vody.

Průvodní dopis k Výzvě

Výzva k podání nabídky

příloha č.1a - stavební povolení a nakládání s vodami pro vrt HSV-1

příloha č.1b - navýšení odběru podzemní vody a povolení k nakládání pro S1 a S2

příloha č.1c - Provozní domek - půdorys

příloha č.2 -návrh SoD k VZMR 2-2017

příloha č.3 - krycí list nabídky k VZMR 2-2017

příloha č.4 - čestné prohlášení k VZMR 2-2017

příloha č.5 - seznam subdodavatelů - k VZMR 2-2017

UKONČENO PODÁVÁNÍ NABÍDEK !!!!!

PROBÍHAJÍ JEDNÁNÍ O TECHNOLOGII, ATD. !!!!

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu 1/2017 - Rekonstrukce sociálního zázemí personálu MŠ Stratov

Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídka na Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) č. 1/2017 - Rekonstrukce sociálního zázemí personálu Mateřské školy Stratov v budově č.p.90.

Průvodní dopis k výzvě

Výzva k VZMR 1/2017

Příloha č.1 - půdorys - výřez

Příloha č.1 - Nákres s kótami

Příloha č.1 - Rámcový výkaz výměr

Příloha č.2 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.3 - Krycí list nabídky

Příloha č.4 - čestná prohlášení k veřejné zakázce

Příloha č.5 - seznam subdodavatelů

UKONČENO PODÁVÁNÍ NABÍDEK !!!!!

VYBRÁN DODAVATEL !!!!!!!

 


VZMR 5-2016 - Projekční práce na rekonstrukci třech částí veřejného vodovodu Stratov.

Výzva - ZDE.

Příloha - Krycí list - ZDE.

Příloha - mapka s vyznačenými částmi k rekonstrukci - ZDE.

UKONČENO !!!

 


VZMR 4-2016 - Rekonstrukce sociálního zázemí personálu a úklidové místnosti v Mateřské škole Stratov - OPAKOVANÁ VÝZVA.

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Rekonstrukci sociálního zázemí personálu a úklidové místnosti v Mateřské škole Stratov v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 4-2016.

Výzva ZDE.

Přílohy:

Krycí list k VZMR 4-2016

nákres v excelu

Objednávka - vzorová

Půdorys 2.NP s protory k rekonstrukci

soupis prací - 19.5.2016

UKONČENO !!!

 


 

VZMR 3-2016 - Rekonstrukce sociálního zázemí personálu a úklidové místnosti v Mateřské škole Stratov.

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na základě vypsané veřejné zakázky malého rozsahu č. 3-2016: Rekonstrukce sociálního zázemí personálu a úklidové místnosti v Mateřské škole Stratov.

Výzva - ZDE

Přílohy k výzvě:

Krycí list

Půdorys s rekonstruovanými prostory

Nákres v excelu

Soupis prací - 19.5.2016 - K VYPLNĚNÍ

Vzorová objednávka (smlouva)

UKONČENO !!!


 

VZMR 5-2015 - Projektant (pořizovatel) územního plánu Obce Stratov - DOPLNĚNO 27.11.2015

Zde jsou ke stažení podklady k případné účasti na veřejné zakázce malého rozsahu 5-2015 na akci: Projektant (pořizovatel) územního plánu Obce Stratov.

Přílohy:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

UPRAVENÉ A SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ÚP STRATOV

KRYCÍ LIST NABÍDKY

DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

DODATEČNÁ INFORMACE Č.2

UKONČENO PODÁVÁNÍ NABÍDEK!!!!!!


VZMR 4-2015 -  Dětské hřiště - Zóna klidu a aktivního i pasivního odpočinku v obci Stratov

  2.4.2015

DOPLNĚNÍ A UPŘESNĚNÍ VÝZVY K VZMR 4-2015 ze dne 2.4.2015

TEXT ZDE


25.3.2015

DOPLNĚNÍ - UPŘESNĚNÍ VÝZVY  k VZMR 4-2015 ZE DNE 17.3.2015:

TEXT ZDE.

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na zhotovení návrhu a následnou realizaci akce Dětské hřiště - Zóna klidu a aktivního i pasivního odpočinku v obci Stratov.

Vlastní text výzvy ZDE.

Mapka s umístěním a přibližnou podobou hřiště ZDE.

UKONČENO  !!!!!!


 

 

VZMR 3-2015 - Výměna střešní krytiny na budově obecní stodoly na pozemku p.č.163

24.3.2015

DOPLNĚNÍ A UPŘESNĚNÍ VÝZVY na základě prohlídky místa plnění ze dne 23.3.2015:

Na základě prohlídky místa plnění dne 23.3.2015 byla výzva k podání nabídky na VZMR 3-2015 „Výměna střešní krytiny na budově obecní stodoly na pozemku p.č. 163“ dne 24.3.2015 doplněna a upravena v dokumentu pod číslem jednacím 100130/2015 – Doplnění (upřesnění výzvy):

DOPLNĚNÍ VÝZVY - ZDE.

 

13.3.2015

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu 3-2015 na akci: Výměna střešní krytiny na budově obecní stodoly na pozemku p.č.163.

UKONČENO !!!!!


 

 

VZMR 2-2015 - Projekční práce - chdoníky v obci Stratov

7.1.2015 - AKTUALIZOVÁNO 17.3.2015

Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 2-2015 na akci: "Projekční práce na chodníky v obci Stratov".

Výzva ZDE.

Podklady:

Studie chodníků - schválená verze

Technická zpráva a soupis pozemků

Doporučená etapizace chodníků

Vyjádření DI ke studii

UKONČENO !!!!!!


 

 

VZMR 1-2015 - Stratov - Vodovod a úpravna vody

7.1.2015

Obec Stratov zveřejňuje Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu č.1-2015 na: STRATOV - vodovod a úpravna vody.

Výzva ZDE.

Zájemce si vyžádá podklady dle podmínek výzvy.

UKONČENO PODÁVÁNÍ NABÍDEK!!!!!!

PODEPSÁNA SMLOUVA O DÍLO!!!!!!


9.10.2014

Obec Stratov zveřejňuje Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu č.2-2014 na: Zateplení obchodu se smíšený zbožím č.p.51, Stratov.

Vlastní text výzvy ZDE.

UKONČENO !!!!!!


 

28.3.2014

Obec Stratov zveřejňuje Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu č.1-2014 na: Vybudování nového vodovodního řadu o délce cca 90 metrů a odvodnění komunikace v délce cca 75 metrů.

Vlastní text výzvy ZDE.

Projekt a slepý rozpočet:

Rozpiska PD

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Katastrální situace

Situace vodovodu

Situace odvodnění

Technická zpráva

Podélný profil vodovodu

Podélný profil vsakovacího drenu

Vzorový řez vodovodu

Vzorový řez vsakovacího drenu

Kladečské schéma vodovodu

Vsakovací šachta

Slepý rozpočet - vsakovací dren

Slepý rozpočet vodovod

UKONČENO !!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2013

Obec Stratov zveřejňuje Veřejnou zakázku malého rozsahu č.6-2013 na:

Výměnu střešní krytiny na budově č.p.51 obci Stratov.

Kompletní výzva ZDE.

Půdorys ZDE.

UKONČENO !!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17.5.2013 - AKTUALIZOVÁNO 28.5.2013 - doplněno o dva výkresy stavební části

Obec Stratov zveřejňuje Veřejnou zakázku malého rozsahu č.5-2013 na:

 Technický dozor investora a Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci zakázky Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu.

Kompletní VÝZVA.

Dokumentace:

Stavební: TEXT, ZASTAVĚNÁ PLOCHA, SITUACE, ŘEZ ÚNIK, ŘEZ SCHODY, POHLED ZADNÍ, POHLED PŘEDNÍ, KROV, 1 NP, 2 NP- DOPLNĚNÍ - TOPENÍ, VODA

Statika: TECHNICKÁ ZPRÁVA, ÚPRAVY V 1 NP, ÚPRAVY V 2 NP, ÚPRAVY V KROVU, POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ

Elektro: 01, 02, 03, STRATOV MŠ ELEKTRO

Požární zpráva: POŽÁRNÍ ZPRÁVA

UKONČENO !!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.5.2013 - Vyhlášení výzvy

AKTUALIZOVÁNO 29.5.2013 - úprava výkaz výměru Rozšíření - vložen  nový, původní je neplatný. U nového jsou červeně značeny položky, které jsou nové či upravená výměra nebo kusy. Děkujeme za pochopení.

AKTUALIZOVÁNO 28.5.2013 - doplněno o dva výkresy stavební části

Obec Stratov zveřejňuje Veřejnou zakázku malého rozsahu č.4-2013 na:

Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst v budově obecního úřadu.

Kompletní VÝZVA, DOPLNĚNÍ VÝZVY

Dokumentace:

Stavební: TEXT, ZASTAVĚNÁ PLOCHA, SITUACE, ŘEZ ÚNIK, ŘEZ SCHODY, POHLED ZADNÍ, POHLED PŘEDNÍ, KROV, 1 NP, 2 NP - DOPLNĚNÍ - TOPENÍ, VODA

Statika: TECHNICKÁ ZPRÁVA, ÚPRAVY V 1 NP, ÚPRAVY V 2 NP, ÚPRAVY V KROVU, POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ

Elektro: 01, 02, 03, STRATOV MŠ ELEKTRO

Požární zpráva: POŽÁRNÍ ZPRÁVA

Výkaz výměr: Nouzové schodiště , Rozšíření, ROZŠÍŘENÍ - UPRAVENÝ, PLATNÝ!!!!

UKONČENO !!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.2.2013

Obec Stratov zveřejňuje Veřejnou zakázku malého rozsahu č.2-2013 na dodání Drtiče dřevní hmoty DH 10 Tp. Kompletní VÝZVA zde.

UKONČENO !!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.2013

Obec Stratov zveřejňuje Veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1-2013 -kompletní výzva ZDE. 

 

UKONČENO !!!!!!!!

 

Informace o výsledku zveřejníme nejpozději dne 8.2.2013.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.11.2012

Obec Stratov tímto zveřejňuje zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce:

VÝZVA ZDE:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZDE:

 

UKONČENO !!!!!!!!

 

PŘÍJEM NABÍDEK BYL UKONČEN, DNE 28.11.2012 PROBĚHLO VEŘEJNÉ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, NÁSLEDOVAT BUDE ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A NA ZÁKLADĚ JEJÍHO DOPORUČENÍ BUDE KONEČNÝ VÝBĚR PROJEDNÁN NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ BY SE MĚLO KONAT DNE 12.12.2012.

 

VEŠKERÉ INFORMACE K ZAKÁZCE JSOU NA ZVEŘEJNĚNY NA PROFILU ZADAVATELE. PŘÍMÝ ODKAZ:

www.vhodne-uverejneni.cz/index.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná Zakázka malého rozsahu se střední hodnotou č. 3 -2012:

Obec Stratov tímto zveřejňuje Zakázku malého rozsahu č. 3 - 2012 : 

Projekční práce pro výstavbu infrastruktury v lokalitě Za Radostí II v obci Stratov.

Podrobnosti jsou v uvedeny zde: 

UKONČENO

Výsledky Veřejná Zakázka malého rozsahu se střední hodnotou č. 3 -2012:

---------------------------------------------------------------------------

Zakázka malého rozsahu č. 2-2012:

Obec Stratov tímto zveřejňuje Zakázku malého rozsahu č. 2 - 2012 : Dodání a servis kopírovacího stroje formátu A3. Podrobnosti jsou v uvedeny zde:

Doplnění z výzvě, viz. zde:

UKONČENO

 --------------------------------------------------------------------------

Zakázka malého rozsahu č. 1-2012:

Obec Stratov tímto zveřejňuje Zakázku malého rozsahu č. 1 - 2012 : Dodání a servis komunálního traktoru Kubota G 23 HD. Podrobnosti jsou v uvedeny zde:

 UKONČENO

 

 

 

 

 

UKONČENO !!!!!!!!

 

PŘÍJEM NABÍDEK BYL UKONČEN DNE 18.1.2013, DNE 23.1.2013 PROBĚHLO NEVEŘEJNÉ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, NÁSLEDOVALO DNE 28.1.2013 ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A NA ZÁKLADĚ JEJÍHO DOPORUČENÍ BYL KONEČNÝ VÝBĚR PROJEDNÁN NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONALO DNE 30.1.2013.

DALŠÍ PODROBNOSTI O UKOVČENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZVEŘEJNÍME DO 8.2.2013

 

UKONČENO !!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

7.1.2015

Obec Stratov zveřejňuje Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu č.1-2015 na: STRATOV - vodovod a úpravna vody.

Výzva ZDE.

Zájemce si vyžádá podklady dle podmínek výzvy.