Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Ceny služeb v roce 2017

-

Zastupitelstvo obce na 17. veřejném zasedání schválilo ceny služeb na rok 2017, platné od 1.1.2017:

Svoz odpadů.................... 516,- Kč za osobu trvale přihlášenou. Částku 516,- Kč uhradí i majitelé objektů, v nichž není nikdo trvale přihlášen nebo slouží jako rekreační objekt. Celou částku je třeba uhradit maximálně ve dvou splátkách do 31.3.2017. Až po úhradě celé částky za všechny osoby přihlášené v objektu či bytě, popřípadě za  neobydlený či rekreační objekt, obdrží plátci novou svozovou známku na rok 2016. Platby je možné provádět na obecním úřadě nebo převodem na účet: 8727191/0100, kde jako variabilní symbol uveďte číslo popisné či číslo parcelní, pokud Vám ještě číslo popisné nebylo přiděleno.

 


 

Vodné........................ 24,- Kč / m3

Stočné....................... 43,- Kč / m3

Zálohové platby (na vodné a stočné dohromady) je možné zasílat v období od ledna 2017 do září 2017 na účet 51-7270100257/0100, kdy jako variabilní symbol uveďte číslo popisné či číslo parcelní, pokud Vám ještě číslo popisné nebylo přiděleno.  Dále je pochopitelně možnost hradit zálohy v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Povinné zálohy mají předepsány Ti, jež mají uzavřen s obcí splátkový kalendář na dodané služby.

Datum vložení: 16. 12. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2016 0:00
Autor: Josef Horvát