Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zveřejněno 30.9.2021:

Hřbitov - hrobová místa - ukončení sjednané doby nájmu k 31.12.2021 pro níže uvedená hrobová místa a údaje potřebné k uzavření nové nájemní smlouvy:

novinky/?ftshow=1053#news1053

 


 

Vážení spoluobčané.

Pro veškeré práce, které souvisí s předěláním, úpravou či stavbou hrobové místa a taktéž v souvislosti s kopáním hrobu či ukládání uren, je třeba kontaktovat KVALIFIKOVANÉHO HROBNÍKA - pan Ladislav Dopater, telefon: 605 755 914 ; email: dopater@seznam.cz, který má s naší obcí smluvní vztah a tyto věci minimálně z hlediska legislativy řeší prvotně s nájemci hrobového místa či jejich zástupci a následně pak s obcí. Hrobník zajistí i většinu prací, kompletní nabídka prací včetně kontaktů - ZDE. Veškeré práce na hrobovém místě MUSÍ být předem povoleny provozovatelem a MUSÍ být zaznamenány do HŘBITOVNÍ KNIHY, která je u provozovatele. Zákon o pohřebnictví zpřísňuje podmínky provozování veřejného pohřebiště. Na základě Zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb. z roku 2017 byl zpracován nový Řád veřejného pohřebiště Stratov platný od 1.1.2020 - ke stažení ZDE. V něm jsou specifikovány povinnosti správce veřejného pohřebiště, tedy obce Stratov, nájemce hrobového místa a taktéž pro provozovatele pohřebních služeb. Jsou v něm specifikovány i úkony, které musí každá z výše uvedených stran učinit.

Dovolujeme si Vás požádat o dodržování povinností pro nájemce hrobového místa, a to buď při příležitosti předělávání hrobového místa (zařízení) nebo v případě, že do hrobového místa budou ukládány lidské pozůstatky, které může do hrobu ukládat pouze oprávněná fyzická nebo právnická osoba, a to s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště. Pohřební služby by toto měly samozřejmě vědět také, ovšem nemáme úplně ty nejlepší zkušenosti a ve většině případů přijdou dokumenty pozdě (tedy přeskočí se ten souhlas provozovatele) a ještě neúplné. Jsme si vědomi toho, že v tomto případě jde o citlivé věci, ale i tak si Vás dovolujeme zdvořile požádat o spolupráci s administrativou včetně dokladů, které by měla dodat pohřební služba a pozůstalí.

Pokud si nejste v nějaké situaci jisti, tak volejte buď výše uvedeného hrobníka nebo na obecní úřad na telefon 325 551 461.

 

Dokumenty ke stažení, které je třeba v předstihu před zahájením prací kompletně vyplněné předat provozovateli veřejného pohřebiště:

VZOR - Ohlášení úprav hrobového místa na hřbitově

VZOR- žádost o souhlas provozovatele pohřebiště

 

 

Děkujeme za pochopení, provozovatel veřejného pohřebiště, obec Stratov.