Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V roce 2019 slaví svá životní jubilea, případně požehnaný věk, tito naši spoluobčané:
 

08.02. - Jaroslav Zvěřina...............82 let

18.02. - Božena Štencová............82 let

18.02. - Věra Zahrádková.............70 let

27.02. - Václav Kašička...............93 let

08.03. - Štefan Sarka..................75 let

12.03. - Hana Štoková.................80 let

05.04. - Josef Kaucký.................82 let

10.04. - Emílie Kubínová..............85 let

24.04. - Marie Šubrtová...............87 let

26.04. - Oldřich Souček..............80 let

30.04. - Josef Vrána...................85 let

07.05. - Věra Rybáková.............. 86 let

07.05. - Miloslav Tobiáš...............70 let

14.05. - Božena Dušková............84 let

20.05. - Josef Rybák...................94 let

21.05. - Věra Kaucká..................82 let

22.05. - Emílie Valášková............70 let

11.06. - Hynek Serbus................70 let

13.06. - Jaromír Denk.................89 let

03.07. - Miloslava Šubrtová.........82 let

15.08. - Václav Štok..................84 let

18.08. - Helena Ježková.............84 let

29.08. - Marie Křápová...............81 let

31.08. - Rudolf Bayer.................75 let

18.09. - Jarmila Dudíková...........84 let

25.09. - Marie Šálená................83 let

03.10. - Rudolf Dudík.................88 let

16.10. - Květuše Petryniecová....86 let

28.10. - Marie Spurná................97 let

15.12. - Marie Červinková...........82 let

24.12. - Milan Rataj...................70 let

29.12. - Bohumil Duška.............81 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všem jubilantům přejeme především hodně zdraví do dalších let.

 

 
Za obecní úřad Stratov, Josef Horvát, starosta obce