Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Dotace

rok 2023:

Pro rok 2023 jsme prozatím žádali o tyto dotace:

3/ Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci Rekonstrukce místní komunikace 6c (od křižovatky k firmě Pěstitel až po vrátnici firmy Pěstitel Stratov, a.s.) plošnou metodou. Požádali jsme o polovinu (maximální výše) uznatelných nákladů, což je cca 540.000 Kč.

Rozhodnutí v této žádosti zatím nebylo vydáno.


2/ Kapsa Dolního Pojizeří 2023 z grantovém programu Dolní Pojizeří z.ú. na projekt „Oslavy 666. výročí od založení obce Stratov“. Žádali jsme o částku 10.000 Kč na zapůjčení techniky. Dotace nám byla přidělena - viz. GRANTOVÁ SMLOUVA č. KAPSA-2023/7 (257.45 kB)


1/ Na sázení stromků v katastru obcí, které jsou partnery MAS v rámci projektu „Děti svému okolí 2023“. Konkrétně na výsadbu 11 ks habrů obecný (Carpinus betulus) ve velikosti alejový a cca 600 kusů habrů obecný (Carpinus betulus) jako keř, na podsázení alejových habrů, aby to tvořilo celek, jež bude po čase plnit funkci částečného větrolamu. Tato výsadba by měla nahradit 11 ks zbývajících topolů, které jsou na západní straně fotbalového hřiště a po cca 40 letech od výsadby, blíží se konci své životnosti a silně prosychají.

Prozatím nebylo rozhodnuto v této žádosti. Realizace by proběhla na podzim.


Pro rok 2022 jsme žádali o tyto dotace:

4/ Prostřednictvím MAS Dolní Pojizeří, přes Portál farmáře, jsme žádali na SZIF o dotaci na akci: "Rekonstrukce kapličky na návsi". Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 896.962 Kč byly vyčísleny uznatelné náklady596 877 Kč. Bylo požádano o maximální možnou výši dotace 477 501,60 Kč.

Dotace nebyla přidělena. Akce bude realizována v roce 2023 bez dotačních prostředků.


3/ Z fondů Středočeského kraje jsme požádali o dotaci na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí sportovců objektu Sportovních kabin č.p.190 z roku 1985“, a to na částku 212.000,- Kč, maximálně na 70% uznatelných nákladů akce.

Dotace byla přidělana - viz. Smlouva (299.98 kB).

Realizace akce proběhla v měsících leden až březen 2023. Následně bylo vypracováno Závěrečné vyhodnocení akce. Celkové náklady akce byly  378.460,17 Kč, přidělná dotace ve výši 212.000 Kč byla komplet vyčerpána, byly splněny podmínky spoluúčasti žadatele a majitele objektu, Obce Stratov, ve výši 166.460,17 Kč, což bylo 43,98% z celkových nákladů. Splněny tak byly podmínky smlouvy.

Stručná zpráva o realizaci akce (846.11 kB)

Vyúčtování dotace (19.43 kB)


2/ Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci Stratov - příjezd k rodinným domům (od křižovatky k firmě Pěstitel až po vrátnici firmy Pěstitel Stratov, a.s.) . Jedná se o kompletní rekonstrukci a rozšíření komunikace, včetně odvodnění, výstavby chodníku podél komunikace. Žádali jsme o 2.893.334 Kč (maximální výše: 70%) uznatelných nákladů akce, což je 4.131.328 Kč. Spoluúčast Obce Stratov na uznatelných nákladech by byla 1.237.994 Kč. Neuznatelné náklady akce, které by hradila taktéž Obec Stratov by byly dalších cca 1.700.000 Kč.

Rozhodnutí v této žádosti již bylo vydáno, dotaci jsme neobdrželi z důvodu obrovského převisu poptávky nad možnostmi.

Projekt z tohoto důvodu nebyl realizován.


1/ Na sázení stromků v katastru obcí, které jsou partnery MAS v rámci projektu „Děti svému okolí 2022“. Konkrétně na výsadbu 20 ks ovocných stromků na severní části pozemku p.č. 393/43 v k.ú. Stratov, čímž by do šlo k jakémusi oddělení zástavby a od zemědělství, současně by to částečně omezilo hluk a prach.

Našá žádost byla akceptována, na podzim 2022 obdrželi jsme sazenice 20 ks ovocných stromků, ke kterým jsme dodali ze svých prostředků dodali materiál na ukotvení stromů a proti okusu. Ve spolupráci s dětmi z Mateřské školy Stratov proběhla výsadba. O závlahu a údržbu v okolí se kromě obce poctivě starají obyvatelé přilehlých nemovitostí.


Pro rok 2021 jsme žádali o tyto dotace:

3/ Z fondů Středočeského kraje jsme požádali o dotaci na akci „Úspora provozních nákladů - výměna oken a dveří objektu Sportovních kabin č.p. 190“, a to na částku 153.000,- Kč, maximálně na 70% uznatelných nákladů akce.

Dotace byla přidělana - viz. Smlouva (308.66 kB)

Realizace akce proběhla v období od 20.10.2021 do 24.11.2021, kdy proběhlo předání díla. Následně bylo vypracováno Závěrečné vyhodnocení akce. Celkové náklady akce byly  254.794 Kč, přidělná dotace ve výši 153.000 Kč byla kompletně vyčerpána, byly splněny podmínky spoluúčasti žadatele a majitele objektu, Obce Stratov, ve výši 101.794 Kč, což bylo 39,95% z celkových nákladů. Tím byly splněny podmínky smlouvy.

Stručná zpráva o realizaci akce (375.29 kB)

Vyúčtování dotace (19.35 kB)


2/ Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci Stratov - příjezd k rodinným domům (od křižovatky k firmě Pěstitel až po vrátnici firmy Pěstitel Stratov, a.s.) . Jedná se o kompletní rekonstrukci a rozšíření komunikace, včetně odvodnění, výstavby chodníku podél komunikace. Žádali jsme o 2.893.334 Kč (maximální výše: 70%) uznatelných nákladů akce, což je 4.131.328 Kč. Spoluúčast Obce Stratov na uznatelných nákladech by byla 1.237.994 Kč. Neuznatelné náklady akce, které by hradila taktéž Obec Stratov by byly dalších cca 1.700.000 Kč.

Rozhodnutí v této žádosti již bylo vydáno, dotaci jsme neobdrželi z důvodu obrovského převisu poptávky nad možnostmi.

Projekt z tohoto důvodu nebyl realizován.


1/ Z dotačního programu SFDI jsme žádali o dotaci na akci: Chodník v obci Stratov - III.etapa. Žádali jsme o částku 3.762.380 Kč, což je 85% z uznatelných nákladů akce, jež byly 4.426.329 Kč. Podíl žadatele, Obce Stratov, na uznatelných nákladech byl předpokládán ve výši 663.949 Kč, tedy 15% uznatelných nákladů. Celkové náklady akce, tedy uznatelné a neuznatelné byla plánovány ve výši 9.427.151. Celková náklady obce na kompletní realizaci akce byly plánovány ve výši 5.664.771 Kč.

Žádost byla schválena.

Projekt byl relizován v období od 04/2022 až do 08/2022. V současnosti se řeší výkup a převod pozemků, věcná břemena a další náležitosti dotace, které je třeba předložit k Závěrečnému vyhodnocení akce.