Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Co jsme také našli ve tříděném odpadu - co tam rozhodně nepatří


Vážení spoluobčané.

Pro Vaší představu, co vše lze najít ve tříděném odpadu. Tentokrát je to ze středy 9.6.2021, z kontejnerů na papír, na sběrném místě č.3 - ulička dolů směrem k ulici "Radost" naproti č.p.104 (vedle obecního úřadu směrem na Kostomlaty). Vše museli naši zaměstnanci přebrat a vytřídit, což měl udělat původce odpadu a my tím jen ztrácíme čas, který potřebujeme pro jiné práce. Byly tam věci, které patří do komunálního odpadu, do tříděného odpadu, ale i do nebezpečného odpadu, dále pak zbytky jídla, ovšem i věci, které nepatří ani do jedné z těchto skupin a jsou zvláště nebezpečné. Pravděpodobně víme, kdo je původcem, ale nelze mu to nijak dokázat.

Pokud se Vám budu kdykoliv zdát, že do tříděného odpadu vhazuje kdokoliv něco, co tam nepatří, tak nás neprodleně kontaktujte na telefon 724 188 660. Nemusí se ani jednat o tříděný odpad. Čas od času se, především na odlehlých místech (nejčastěji v příkopech či lesích) objeví starý nábytek, skříň, matrace, pneumatiky a dost čast i stavební suť. To vše pak musíme na náklady obce likvidovat a navíc, jak již bylo uvedeno výše, tak nás to zdržuje od naplánované práce. V podstatě pro všechny druhy odpadů je možnost využít nabídku obecního úřadu, kdy se jeho prostřednictvím dá různým způsobem zlikvidovat téměř vše. Výjimkou je stavební suť, kterou si každý při výstavbě, přestavbě, rekonstrukci, ale i při drobných stavebních pracích musí zlikvidovat každý sám na vlastní náklady - OVŠEM NIKOLIV DO POPELNICE, ALE NA ŘÍZENOU SKLÁDKU, A TO BUĎ OSOBNĚ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM FIRMY, KTERÁ MU STAVEBNÍ PRÁCE ČI ÚPRAVY PROVÁDÍ - a dále pak takzvaný demoliční odpad, tedy pokud se vyklízí dům či byt, případně jeho část, před prodejem nebo po prodeji. To si taktéž musí každý zlikvidovat sám na vlastní náklady.


10. 6. 2021 Zobrazit méně

Stránka