Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

PŘIPOMENUTÍ - Platba za komunální odpad na rok 2017


Připomínáme, že ke dni 31.3.2017 je dle platné obecně závazné vyhlášky o odpadech třeba uhradit poplatek za komunální odpad, a to za každou trvale přihlášenou osobu 516,- Kč / rok a za jakoukoliv nemovitost, jež není trvale obývána a tudíž v ní nikdo nemá trvalý pobyt se jedná taktéž o částku 516,- Kč / rok. Připomínáme, že platba se poměrnou částí roku hradí i v případě přistěhování, přírůstku do rodiny, přihlášení další osoby, atd.

Platbu lze provést převodem na účet obce 8727191/0100, kde jako variabilní symbol uvedete číslo popisné či číslo parcelní. V tomto případě si pak již jen vyzvednete svozovou známku na rok 2017. Další možností je platba v hotovosti na obecním úřadě. Při tomto druhu úhrady obdržíte svozovou známku zároveň s platbou.

Ten, kdo nebude mít vylepenu svozovou známku na rok 2017 po 1.4. 2017, nebude mu vyvezena polepnice.

Děkujeme za pochopení.


22. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka