Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Dočasný přechod pro chodce - AKTUALIZACE ze dne 19.9.2018


Vážení spoluobčané. V prostranství u autobusových zastávek, kde je vzhledem k pohybu dětí největší riziko v přecházení komunikace, byl ve směru ke křižovatce zřízen dočasný přechod pro chodce (po dobu trvání objížďky nadjezdu v Lysé nad Labem). Přechod je samozřejmě označen reflexními značkami.  Nástřiku vodorovného značení (žlutých pruhů) a tedy realizaci přechodu předcházely přípravné práce - nástupní a zpevněné plochy, které byly provedeny našimi pracvníky.

 

Předchozí sdělení ze dne 11.9.2018:

Vážení spoluobčané. V prostranství u autobusových zastávek, směrem ke křižovatce provádíme přípravné práce - nástupní a zpevněné plochy, na které bude navazovat dočasný přechod pro chodce. Jeho umístění bylo konzultováno s dopravním inspektorátem (DI), následně byl zpracován návrh na realizaci, který byl DI schválen a odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem vydal rozhodnutí o jeho dočasném umístění. Po zhotovení nástupních a zpevněných ploch bude následně osazeno dopravní značení s reflexními prvky a také vodorovné značení na komunikaci ve žluté barvě.

Dále budou provedena ještě další dvě opatření, a sice omezení rychlosti od  Milovic, kdy bude u č.p.47 (u památné lípy) umístěna značka omezení rychlosti na 30 km/h směrem ke křižovatce a dále bude na prostranství autobusové zastávky zakázáno stání nákladních vozidel, což bude taktéž označeno dopravními značkami. I tato dvě opatření byla projednána s DI a bylo na ně vydáno Rozhodnutí, tudíž jsou schválena.

Předpokládáme, že realizace všech třech dopravích opatření proběhnou nejpozději do konce září 2018.


19. 9. 2018 Zobrazit méně

Stránka