Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Uzavírka nadjezdu v Lysé nad Labem od 15.4.2018 - AKTUALIZACE O VYJÁDŘENÍ POLICIE ČR K UŽÍVÁNÍ OBJÍZDNÉ TRAS NÁKLADNÍMI AUTY


AKTUALIZACE ze dne 19.4.2018

Na POLICII ČR jsme dali opakované podněty (telefonické i písemné) k provádění kontrol zneužívání objízdné trasy nákladními automobily:

Vyjádření Policie ČR (citace k našemu e-mailu):

Dobrý den,

rádi bychom Vás ujistili, že nás tato situace nenechává chladnými, ale je třeba se také oprostit od přehnaných emocí.

  1. Jako obec, která se nachází na objízdné trase, musíte počítat se zvýšeným provozem oproti přechozímu stavu. S tímto asi nikdo nic neudělá.
  2. I na základě Vašeho podnětu jsme dnes (18.4.) dopoledne provedli rozsáhlou akci v Lysé nad Labem ul. Poděbradova. Zde Vám musím dát za pravdu, kontrolované nákladní automobily zde neměli co dělat.
  3. Dodatkovou tabulku „Mimo dopravní obsluhy“ si samozřejmě může každý vykládat po svém, ale oficiálně tam mohou jet jen vozidla určená zákonem a vozidla jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Řeknu-li to laicky, tak se to týká těch co jsou v oblasti označené dopravní značkou B 13, tedy Stratov a ulice Poděbradova v Lysé nad Labem, tedy jak píšete i Šimon – Kolman, dále např. Linde. Ostatní zde nemají co dělat. Nemohou jen projíždět.
  4. Dovedu si i představit, že to bude řešit i MP Lysá nad Labem, ale pokud vím, tak se nyní primárně věnují objížďce u Kovony.
  5. My se budeme problematice objížďky i dále věnovat a chystáme na to rozsáhlou akci.

 

S Pozdravem

 

npor. Ing. Josef Ulrich DiS.
vedoucí oddělení

+420 974 878 250
+420 735 785 738
josef.ulrich@pcr.cz
www.policie.cz

ÚZEMNÍ ODBOR NYMBURK
Dopravní inspektorát


Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše původní zpráva k uzavírce nadjezdu:

Vážení spoluobčané. Jak už jistě všichni víte, tak v neděli 15.4.2018 začala dlouhodobě plánovaná uzavírka nadjezdu v Lysé nad Labem. S tím souvisí dopravní omezení, změna tras a jízdních řádů autobusů a zároveň jsou stanoveny objízdné trasy. Oficiální objízdná trasa pro automobily do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy) je vedena i přes naší obec. Jedná se o kompromis, který vznikl na mnoha jednáních dotčených orgánů, úřadů, investora, zhotovitele a dalších zainteresovaných. Objízdná trasa pro nákladní automobily vede přes Nymburk. Auta budou o objízdných trasách informovány již na dálnicích či dálničních přivaděčích a silnicích I. a II. třídy. Z důvodu předpokládaného zvýšení provozu se podařilo dojednat omezení rychlosti na objízdné trase na rychlost 30 km. Tyto značky budou osazeny na příjezdu od Ostré a od Lysé nad Labem. Zároveň budou instalovány na vjezdech značky pozor chodci. Vzhledem k uzavírce nadjezdu dojde ke změnám v jízdních řádech autobusů. Z tohoto důvodu se změní i nástupní místa pro odjezdy autobusů a některé autobusy se budou otáčet na prostranství autobusové zastávky, tudíž žádáme obyvatele, aby zde neparkovali, neboť by tím bránili otáčení autobusů.

Informace od dopravce, které jsme obdrželi dne 28.3.2018 - ZDE.

Aktuálně vypadá podoba objízdných tras autobusů a jízdní řády takto:

Trasa autobusů ZDE. Jízdní řády jednotlivých linek: 480 ; x480 ; 480+x480 ;

661.

 

Z výše uvedených důvodů si vás dovolujeme požádat o zvýšení pozornosti při pohybu po komunikacích, neboť se předpokládá zvýšení provozu.

 

Budeme se snažit průběžně informovat o případných novinkách, změnách, úpravách, prost o všem důležitém. Děkujeme za pochopení.

 

 


19. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka