Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Oprava vodovodního řadu před č.p.101


Oprava vodovodního řadu - litinového - před č.p.101 - 9.2.2018

qwwqwq

qxqwqwx

qxqwxwx

Na základě nahlášení pravděpodobné závady vodovodního řadu před č.p.101, ke kterému došlo ve čtvrtek 8.2.2018, kdy v nahlášeném místě slabě vyvěrala voda ze silnice a přilehlé zpevněné plochy, byla provedena prohlídka terénu a vyhodnocena pravděpodobná příčina závady. Bylo konstatováno, že do rána 9.2.2018 se zajistí technika na vyhrabání v předpokládaném místě závady a zároveň se připraví náhradní díly na opravdu litinového potrubí. Zároveň byly domluveny pravidelné prohlídky místa závady, kdy by v případě poklesu tlaku v celém veřejném řadu nebo při hrozícím nebezpečí od vyvěrající vody, došlo k uzavření části vodovodího řadu. O tomto byli informováni obyvatelé v dotčené lokalitě ve formě SMS zprávy. Vzhledem k tomu, že nic z výše zmíněného se nestalo, došlo k vypnutí vody, na nezbytně nutnou dobu k vyhledání a opravě závady, v pátek 9.2.2018 cca v 8,30 hodin. Ještě předtím došlo k zaměření kabelů veřejného osvětlení, elektřiny a telefonu. Následně proběhly výkopové práce, odpoutění vody z výkopu, lokalizace závady, příprava místa a litinového materiálu na opravu a vlastní oprava. Voda byla do řádnu opětovně puštěna po odstranění závady v čase cca 9,35 hodin. Po čase, během kterého docházelo k postupnému natlakování potrubí, bylo konstatováno, že z místa závady nedochází k žádnému úniku vody a tudíž se přistoupilo k zavezení a zhutnění výkopu, úpravě terénu a průběžnému úklidu okolí.

Kromě výkopové techniky jsme si vystačili s vlastními silami a prostředky, včetně opravného třmenu. Za odvedenou práci děkuji zaměstnancům, jež se na tom podíleli.

starosta obce

 

Další fotky ve fotogalerii:


9. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka