Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Kontejner na BIO odpad - od 2.4. na prostranství před bytovkami u autobusové zastávky a u kalu - AKTUALIZACE 16.4.2020


AKTUALIZACE 16.4. - kontejner od autobusové zastávky je přesunut na prostranství před vjezdem k bytovkám u autobusové zastávky z důvodu zajištění deponie materiálu pro stavební firmu, jež realizuje chodníky v obci.

Od čtvrtka 2.4. jsou na dvou místech v obci, jež k tomuto účelu sloužila i v předchozích letech, tedy na prostranství u autobusové zastávky a u kalu, přistaveny kontejnery na BIO odpad. Vzhledem k epidemiologické situaci se podařilo zařídit přistavení kontejnerů na obě místa současně, aby pokud již pojedete ke kontejneru, docházelo k co nejmenšímu setkávání obyvatel a trasy byly co nejkratší. Dne 9.4. byly kontejnery odvezeny a přistaveny prázdné. Prozatím nevíme, jak dlouho budeme mít k dispozici dva kontejnery. Je to o možnostech odběratele BIO odpadu, který nám je v rámci služby poskytuje.

 

Do kontejneru na BIO odpad prosím vhazujte POUZE listí, trávu a větvičky do maximálního průměru 3 cm. Ostatní větve bude možné umístit v místě bývalé skály, na hromadu určenou ke spálení. Tato bude otevřena v sobotu 18.4. od 10 do 11,30 hodin. O dalším otevření budete informováni ve vývěsce u obchodu, na webových stránkách obce a v místním rozhlase, a to podle vývoje situace.

Při manipulaci s bioodpadem, ať už u kontejnerů nebo ve skále dodržujte nařízení ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a zároveň dostatečné rozestupy mezi sebou.

Děkujeme, že tato nařízení a opatření dodržujete.


16. 4. 2020 Zobrazit méně

Stránka