Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Upozornění na termín úhrady poplatku za komunální odpad a za psa


Připomínka úhrady KOMUNÁLNÍHO ODPADU a úhrady poplatku za PSA

 

Připomínáme občanům, kteří ještě nemají zaplacený komunální odpad na tento rok, že mají povinnost toto učinit nejpozději do 31. května 2020, pokud tak neučiníte, nebude Váš odpad od 1. června svozovou firmou vyvezen. Výše komunálního odpadu na tento rok je 600,- Kč za každou trvale přihlášenou osobu, nebo případně  600,- Kč za nemovitost, ve které není trvale hlášen žádný občan.

Dále připomínáme občanům, kteří ještě nemají zaplacený poplatek za psa, aby taktéž uhradili do 31.5.2020. Výše poplatku za psa na tento rok je 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

Žádáme Vás o provedení úhrad, pokud možno, bezhotovostně na účet OBCE STRATOV č. 8727191/0100 u Komerční banky a.s., variabilní symbol = číslo popisné.

V krajním případě hotově (pokud nemáte možnost zaplatit bezhotovostně) na Obecním úřadě ve Stratově a to v úředních dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod., případně úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod.


7. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka