Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Informace k platbám, splatnosti poplatků za odpady a vývozu komunálního odpadu na známky z roku 2019


Veškeré platby je možné řešit bezhotovostní platbou na účet obecního úřadu 8727191/0100, v hotovosti lze platby provádět v Komerční bance a.s. jako vklad hotovosti na běžný účet obecního úřadu číslo 8727191/0100. Stejně tak můžete postupovat při úhradě záloh na vodné a stočné, kdy lze zálohy zasílat bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na účet 51-7270100257/0100 u stejné banky. U všech plateb, ať vkladem nebo převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné, případně číslo parcelní. Do poznámky případně uveďte, za co je platba, případně za kolik osob, atd.

TERMÍN PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE DÁN PLATNOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU DO 31.3.2020. POSUNUTÍ TERMÍNU LZE UDĚLAT POUZE ZMĚNOU OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, COŽ JE V SOUČASNÉ SITUACI V PODSTATĚ NEREÁLNÉ. ŘEŠENÍM JE TO, ŽE V PŘÍPADĚ POZDĚJŠÍ ÚHRADY POPLATKU ZA ODPADY, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 30 DNŮ OD VYHLÁŠENÍ KONCE NOUZOVÉHO STAVU NEBUDEME PŘISTUPOVAT K ŽÁDNÝM SANKCÍM ČI NAVÝŠENÍ POPLATKU.

Svoz popelnic na známky z roku 2019 bude probíhat až do konce května 2020.


26. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka