Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZÁKAZ maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou od 1.4. od 6,00 do 11.4. 6,00


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

potravin,

pohonných hmot,

paliv,

hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

malých domácích zvířat,

krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

novin a časopisů,

tabákových výrobků,

služeb prádelen a čistíren,

opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

pokladní prodej jízdenek,

lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,

provozování pohřební služby,

květinářství,

provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,

oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

myčky automobilů,

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 

 

 

2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

 

3. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

 

4. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

 

6. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje

provoz heren a kasin,

provoz autoškol,

provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

provoz samoobslužných prádelen a čistíren,

přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

 

7. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a 

cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

 

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodej a provozoven, aby se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

 

Mgr. et Mgr.Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví


31. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka