Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Výsledky obce Stratov v systému EKO-KOM (vytříděný odpad) za rok 2020

Zveřejňujeme výsledky obce Stratov v systému EKO-KOM (vytříděný odpad) za rok 2020. Jedná se o množství odpadu, který naši občané prostřednictvím obce vytřídili a předali k využití (DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE A V TÉTO OBLASTI S NÁMI DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJETE).

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v celorepublikového systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých dosáhla naše obce a její obyvatelé, a tím splečně s ostatními přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 pro obec Stratov ke stažení - ZDE.

úspora emisí Stratov 2020

 

 

dosaženými výsledky Vaší obce v systému EKO-KOM za rok 2020.
Stejně jako v předchozích letech Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu,
který Vaše obec vytřídila a předala k využití v roce 2020. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků,
který Vaše obec obdržela přímo nebo prostřednictvím svozové firmy od společnosti EKO-KOM, a.s.

 

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Josef Horvát