Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

ZASTUPITELÉ


Podklady pro 8. veřejné zasedání, jež proběhne 10.5.2023 od 18,00 hodin

program 8.VZ - 10.5.2023 (108.08 kB)

BOD č.2 - na místě - stávající smlouva - ZDE (24.71 kB)

BOD č.3 - na místě - znění záměru z r. 2020 (665.29 kB)

                                    mapka k záměru (301.38 kB)

4 - nabídka na rekonstrukci komunikace k Pěstiteli (2.09 MB)

BOD č.5 - na místě - bude doplněno žadatelem v průběhu dne 9.5.

BOD č.6 - Závěrěčný účet - všechny příloha zveřejněny zde: obecni-urad/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-stratov-za-rok-2022-1216.html

7 - zakreslená zeleň (249.98 kB)

7 - tabulka k zakreslené zeleni (79.5 kB)

7 - email ke dvoum výše uvedeným souborům (350.42 kB)

8 - chodníky - seznam vad (13.99 kB)

9 - půda - zpráva z prohlídky (684.91 kB)

BOD č.10 - na místě

11 - Kaplička - nabídka na osvětlení - průvodní dopis (199.36 kB)

11 - Kaplička - nabídka na osvětlení - nabídka - varianta z našeho podnětu (72.64 kB)

12 - Obchvat Lysé - smlouva kanalizace - email ke smlouvě (432.99 kB)

12 - Obchvat Lysé - smlouva kanalizace - smlouva přeložka kanalizace (85.5 kB)

13 - EKOKOM - průvodní dopis k nové smlouvě (312.63 kB)

13 - EKOKOM - nová smlouva - vzorová pro obce a města (3.87 MB)

14 - Náves - email k nabídce na sadové úpravy na základě dendrologie (350.42 kB)

14 - Náves - nabídka na sadové úpravy na základě dendrologie (62.5 kB)

15 - Sportovní areál - email k nabídce na sadové úpravy na základě prohlídky lokality (350.42 kB)

15 - Sportovní areál - nabídka na sadové úpravy na základě prohlídky lokality (62.5 kB)

16 - email k NABÍDCE na dendrologický průzkum ostatních vzrostlých dřevin v obci v počtu do 10 či 20 ks (322.75 kB)

16 - Nabídka na dendrologický průzkum v obci do 10 či 20 ks stromů (56.5 kB)

BOD č. 17 - na místě

BOD č.18 - na místě - 19 - Návrh plakátu od T. Březiny, který vycházel z akce z roku 2021, kdy jsme chtěli dělat zahradní slavnost (8.14 MB)

19 - EMAIL k návrhu smlouvy na kompletní administraci k dotaci k PROJEKTU revitalizace Náves (61.39 kB)

19 - Návrh smlouvy na kompletní administraci k dotaci na PROJEKT revitalizace Náves (837.77 kB)

20 - MP Milovice - výkaz činnosti za 01-2023 (176.45 kB)

20 - MP Milovice - výkaz činnosti za 02-2023 (176.45 kB)

20 - MP Milovice - výkaz činnosti za 03-2023 (178.09 kB)

21 - Dotace Kraj 2022 - sport a volný čas - Potvrzení o podání Vyúčtování dotace (132.94 kB)

22 - MAS Dolní Pojizeří - dotace Kapsa Dolního Pojizeří 2023 - Žádost (949.14 kB)

22 - MAS Dolní Pojizeří - email o projednání žádosti dotace Kapsa Dolního Pojizeří 2023 (254.51 kB)

22 - MAS Dolní Pojizeří - dotace Kapsa Dolního Pojizeří 2023 - Smlouva (178.56 kB)

BOD č.23 - na místě

BOD č.24 - na místě

BOD č. 25 - na místě

BODY č. 26 - 30 - na místě

 


 

Podklady pro 7. veřejné zasedání, jež proběhn

 

e 27.3.2023 od 18,00 hodin

 

Návrh - koncept č.1 revitalizace návsi (28.13 MB)


Podklady pro 36. veřejné zasedání, jež proběhne 31.8.2022 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem (106.33 kB)

GRENEX - smlouva zaslaná k podpisu (40.32 kB)

GRENEX - smlouva s úpravami v čl.III - od Grenexu (18.17 kB)

GRENEX - email k úpravě našeho návrhu Smlouvy (26.7 kB)

Nabídka na revitalizaci návsi v historické části obce po obou stranách - od č.p.62 k č.p.26 (448.7 kB)

Nabídka na zhotovení PD na rekonstrukci komunikací (265.3 kB)

Regulační plán - stanovisko Krajského úřadu (115.71 kB)

 

Podklady pro 35. veřejné zasedání, jež proběhne 3.8.2022 od 18,30 hodin

Pozvánka s programem

1 - kontrola usnesení - Smlouva o dotaci ze SFŽP (1.13 MB)

1 - kontrola usnesení - spořící účet - převod prostředků za rok 2020 voda a 2021 voda + kanalizace (257.05 kB)

1 - kontrola usnesení - MěÚ Lysá - žádost o pořízení změny ÚP, regulačního plánu a územní studie (393.12 kB)

1 - kontrola usnesení - Polabská energetika - souhlas s umístěním kabelu do pozemku obce (1018.25 kB)

1 - kontrola usnesení - Polabská energetika - Smlouva o zřízení věcného břemene (1.62 MB)

1 - kontrola usnesení - Mateřská škola - doručenka do DS - oznámení ohledně nepřidělení dotace (12.62 kB)

1 - kontrola usnesení - Mateřská škola - oznámení ohledně nepřidělení dotace (207 kB)

2 - Chodníky III.etapa - Dodatek č.1 SoD (176.21 kB)

4 - Dotace kraj - přijetí dotace SVČ - kabiny - oznámení o změně stavu (22.47 kB)

4 - Dotace kraj - přijetí odtace SVČ - kabiny - scen obrazovky v dotačním portále (289.43 kB)

5 - AZ Elektrostav - Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.č.739 (245.81 kB)

5 - AZ Elektrostav - Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.č.739 - Geometrický plán (125.15 kB

9 - Dotace 2022 a další roky - email k nabídce auditu dotačních záměrů obce (24.86 kB)

9 - Dotace 2022 a další roky - Smlouva na zpracování dotačního auditu (1.57 MB)

10 - Sdělení k zadání regulačního plánu Zóny Z8 (306.45 kB)

11 - Mateřská škola - informace o spolku Rada rodičů.... založeném v 01-2006 (184.03 kB)

12 - Ceník služeb - stávající - platný (41.52 kB)

13 - Čerpání rozpočtu k 30.6.2022 (167.1 kB)

13 - Čerpání rozpočtu k 31.7.2022 (166.88 kB)

14 - Dotace SFDI 2018- Stezka - odeslání Závěrečného vyhodnocení akce (290.6 kB)

15 - Dotace MAS - SZIF - žádost o dotaci na rekonstrukci kapličky (1.41 MB)

15 - Dotace MAS - SZIF - Potvrzení PODÁNÍ žádosti o dotaci (137.37 kB)

15 - Dotace MAS - SZIF - REGISTRACE žádosti o dotaci (332.35 kB)

16 - KANALIZACE - komunikace s právní kanceláří ohledně smlouvy o převodu podružných řadů na majitele nemovitostí (2.37 MB)

16 - KANALIZACE - NÁVRH Smlouvy s právní kanceláří ohledně právního rozboru pro smlouvu převodu podružných řadů na majitele nemovitostí (56.3 kB)

17 - Oslavy 665.výročí založení obce - vyúčtování (29.5 kB)

18 - Dotace SFDI 2018 - Stezka k vlakové zastávce - souhlas se Změnou č.1 (97.35 kB)

 

 

 

 


Podklady pro 29. veřejné zasedání, jež proběhne 15.12.2021 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem

2 - Žádost o finanční dar na 2022 - Myslivecký spolek

6 - Odpady 2020 - výsledek hodpodaření konečný

6 - Odpady 2021 - výsledek hospodaření - s dohadem do konce roku

6 - Odpady 2022 - návrh rozpočtu odpady

8 - AVE - Dodatek smlouvy č.13 ke svozu svozu a likvidaci odpadů pro rok 2022 

9a - Plnění rozpočtu na rok 2021 ke dni 30.11.2021

12 - Kontrola dotace Krajský úřad - rekonstrukce vodovodu 2019

15 - Komplexní pozemkové úpravy Ostrá - zápis z úvodního jednání a předběžnými termíny průběhu úprav až po zápis do KN

17 - Veřejná zakázka Prameniště a Úpravna vody - Výzva k podání nabídek a zadavací dokumentace

17 - Veřejná zakázka Prameniště a Úpravna vody - Příloha č. 3_Závazný vzor smlouvy o dílo

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Rozpočet podle projektu

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Nabídka KVIS

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Rozpočet KVIS

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Nabídka Swietelsky

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Rozpočet Swietelsky

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Příloha č. 1 k Rozhodnutí_Zpráva o hodnocení nabídek

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa Příloha č. 2 k Rozhodnutí - Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Rozhodnutí a oznameni o vyberu dodavatele

18 - Veřejná zakázka chodníky - III.etapa - Příloha č. 8 k Rozhodnutí_Návrh Smlouvy o dílo

20 - ZVA k akci Stekza k vlakové zastávce - Souhlas s prodloužením termínu ZVA do 30.6.2022

22 - MŠ Stratov - žádost o změnu č.3 rozpočtu n rok 2021

24 - MŠ Stratov - návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 ze dne 1.11.2021

24 - MŠ Stratov - návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 ze dne 13.12.2021 - upravený

25 - OZV 2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

26 - OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

28 - Obec Stratov - Návrh č.2 rozpočtu obce Stratov na rok 2022

29b - RŮZNÉ - Odpady - budoucnost likvidace odpadů s firmou AVE

29c - RŮZNÉ - Spořící účet pro vodné

 

 


 

Podklady pro 27. veřejné zasedání, jež proběhne 6.10.2021 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem

vloženo dne 1.10.2021

bod č.15:

Chodníky - III.etapa - Zadávací dokumentace

Chodníky - III.etapa - příloha č.2

Chodníky - III.etapa - příloha č.3

Chodníky - III.etapa - příloha č.4

Chodníky - III.etapa - příloha č.5

Chodníky - III.etapa - příloha č.6

Chodníky - III.etapa - příloha č.7

Chodníky - III.etapa - příloha č.8

vloženo dne 5.10.:

2 - VZMR 3/2021 - vyhodnocení - viz. zápis z porady ze dne 20.9.

3 - Krajský úřad - SoSB věcná břemena pro projekt VO na Milovice

4 - Krajský úřad - Smlouva dotace výměna oken a dveří kabiny - PODEPSANÁ

5 - Kontroly na obecním úřadě

6 - KHS - kategorizace prací

6 - KHS - Měření hluku

6 - KHS - Měření vibrací

7 - OZV odpady od 01/2022

7 - OZV místní poplatek od 1/2022

8 - Pojištění obce - poptávaný rozsah - návrh

8 - Pojištění obce - rozsah a částky ze stávající pojistné smlouvy

8 - Pojištění obce - rozsah a částky návrh do nové pojistné smlouvy

8 - komunikace s makléřem

9 - Odpady v obci 2021 - info o přesáhnutí ročního limitu na obyvatele

9 - Odpady 2021 - možnosti dalšího třídění objemného dopadu

10 - MP Milovice - výkaz činnosti za 08/2021

11 - GRENEX - doplňování ornice - upřesnění - bylo diskutováno i na poradě

12 - Dotace z r.2020 - chodníky - II.část - žádost o prodloužení ZVA

13 - Ceník služeb vodné-stočné - aktuální

13 - Ceníku služeb vodné-stočné - návrh

13 - Ceník služeb - jeden ze vzorů - Boskovice

14 - odbahnění Kačáku - nabídka na zpracování projektu

14 - odbahnění Kačáku - nabídka na zpracování projektu - komunikace s projektatem

14 - odbahnění Kačáku - nabídka na inženýring

14 - odbahnění Kačáku - nabídka na zpracování žádosti o dotaci - email - i s dalšími možnostmi dotací

14 - odbahnění Kačáku - nabídka na podání žádosti o dotaci - Návrh smlouvy

15 - Chodníky v obci Stratov - zadávací dokumentace - viz. nahoře bod č.15

16 - Odměna uvolněnému zastupiteli - návrh předloží p. Lenka Novotná

17 - Věcná břemene ČEZ - email ke změně zákona a oceňování věcných břemen

17 - Věcná břemena ČEZ - Stanovisko ke zřizování a oceňování věcných břemen na majetku obcí

17 - Věcná břemena ČEZ - zákon č. 237_2020 Sb. o oceňování majetku

17 - Věcná břemena ČEZ - Vyhláška č. 488_2020 Oceňovací vyhláška

18 - Veřejné osvětlení k Pěstiteli - stavební povolení bez nabití právní moci

18 - Veřejné osvětlení k Pěstiteli - sdělení o dni nabití právní moci

19 - Voda - prameniště - žádost o prodloužení stavebního povolení

20 - Voda - úpravna vody - žádost o prodloužení termínu dokončení

21 - Rozpočet obce Stratov na rok 2022 - návrhy - dát možnost obyvatelům ??

22 - MŠ - demografický vývoj obyvatel - navýšení kapacity - reorganizace MŠ na dvoutřídku - MŠMT - sdělení investičních záměrů - sklad

23 - MŠ - informace o dokončení stavebních úpravy sociálního zázemí dětí

24 - brownfield Sokolovna - projednání dalšího postupu

25 - Čerpání rozpočtu k 31.8.2021

25 - Čerpání rozpočtu k 30.9.2021

26 - Úpravy rozpočtu obce Stratov č.8 a č.9 - na místě dle schválených či neschválených usnesení

27 - Různé - Pozemkové úpravy Stratov - dotaz ohledně projektu a realizace společného zařízení - priorita č.1

27 - Různé - Dotace MMR 2021/2022 - komunikace, velnočasové aktivity, atd. - vypsání dotačního titulu

27 - Různé - Stížnosti - paní Zoubková - první část - ostatní na místě - je jich asi 10


 

Podklady pro 26. veřejné zasedání, jež proběhne 18.8.2021 od 19,00 hodin

Pozvánka s programem

2 - VZMR 1/2021 - okna a dveře kabiny - vyhodnocení

3 - VZMR 2/2021 - Administrace VZ Chodníky III.část - vyhodnocení

4 - VZMR 3/2021 - administrace VZ Prameniště a doplnněí úpravny vody - zadání - bude projednáno

5 - MP Milovice - výkaz za červen 2021

5 - MP Milovice - výkaz za červenec 2021

6 - odpady - více souborů - bude prezentováno na VZ

7 - Dotace SFDI 2018 - Stezka - souhlas s prodloužením ZVA

8 - SFŽP - vodohospodářské objekty - Rozhodnutí o přijetí dotace

9 - SFDI - vyhodnocení podané žádosti o dotaci chodníky III.etapa

10 - Krajský úřad - volný čas a sport - vyhodnocení podané žádosti o dotaci na okna a dveře kabiny

11 - Vodovod Za Sokolovnou - propojení vodovodních řadů - stav PD

12 - Žádost o opravu komunikace

12 - Odpověď na žádost o opravu komunikace

13 - Ceník služeb - doplnění a úprava cen - bagřík, zapůjčení stanů, zapůjčení pivních setů, zvýšení ceny sekačka - bude projednáno

14 - Elektrowin - úprava odměn za sběr malých a velkých spotřebičů

15 - FÚ - platební výměr na 3,- Kč úrok z prodlení z DPPFO za rok 2018

16 - Grenex - doplnění ornice

16 - Grenex - doplnění ornice - bilance zeminy

17 - Zřízení zvláštního účtu na vodné - diskuse

18 - Mateřská škol - stavební úpravy - aktuální info osobně + foto + možná osobní prohlídka

19 - Čerpání rozpočtu obce k 31.7.2021

20 - Úprava rozpočtu obce Stratov č.7

21 - Dotace MMR 2013 - infrastruktura Za Radostí II - definitivní ukončení akce doložením kolaudací

 


 

Podklady pro 25. veřejné zasedání, jež proběhne 28.6.2021 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem

2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stratov za rok 2020

3 - závěrečný účet 2020-návrh

4 - Účetní závěrka za rok 2020 - stejný dokument jako závěrečný účet, jehož součástí jsou ROZVAHA, atd. tedy účetní dokumenty

5 - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Stratov po vyvěšení a obeslání dotčených orgánů

5 - email ke Zprávě o uplatňování ÚP Stratov

6 - lokalita Za Sokolovnou - Kupní smlouva podepsaná

6 - lokalita Za Sokolovnou - předávací protokol

6 - lokalita Za Sokolovnou - Vyrozumění o provedeném vkladu z 27.5.2021

7 - revize katastru obce - zápis ze schůzky před zahájením prací

7 - revize katatsru obce - sběr technicko ekonomických atributů

7 - revize katatsru obce - sběr technicko ekonomických atributů - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

7 - revize katatsru obce - leták s popisem, co je revize katatsru

7 - revize katastru obce - mapka s obecními pozemky

8 - D.A.S. smlouva z roku 2013

8 - doplnění smlouvy D.A.S. z května 2021 - vyšší limit krytí, nové právní předpisy, větší počet zaměstnanců

9 - Elektrowin - průvodní dopis ke smlouvě

9 - Elektrowin- úprava smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení v souvislosti s novými právními předpisy

10 - Mateřská škola - výsledky přijímacího řízení

11 - Mateřská škola - výkazy za 1.Q.2021 - rozpočet

11 - Mateřská škola - výkazy za 1.Q.2021 - příloha

11 - Mateřská škola - výkazy za 1.Q.2021 - výkaz zisku a ztrát

12 - Mateřská škola - veřejnosprávní kontrola v MŠ provedená dne 15.6.2021

13 - Mateřská škola - žádost o změnu rozpočtu

14 - MP Milovice - výkaz činnosti za 03-2021

14 - MP Milovice - výkaz činnosti za 04-2021

14 - MP Milovice - výkaz činnosti za 05-2021

15 - Dopravní situace v obci - žádost DI PČR Nymburk o měření rychlosti a kontrolu tonáže vozů

15 - Dopravní situace v obci - žádost MP Milovice o měření rychlosti

15 - Dopravní situace v obci - odpověď MP Milovice na žádost o měření rychlosti

15 - Dopravní situace v obci - odpověď č.1 DI PČR Nymburk na žádost o měření, atd.

15 - Dopravní situace v obci - odpověď obce na odpověď DI PČR Nymburk k žádosti o měření rychlosti a kontrolu tonáže vozů

15 - Dopravní situace v obci - odpověď obce na odpověď DI PČR na odpověď obce na žádost obce o měření rychlosti a kontrolu tonáže vozů

16 - Dětské hřiště Za Radostí II - 15 - Dopravní situace v obci - komunikace se zhotovitelem po přesunutí lanovky a před terénními úpravami

16 - Dětské hřiště Za Radostí II - zakládací plán lanovky k přemístění

16 - Dětské hřiště Za Radostí II - zakládací plán pro lanovku Stratov s dopadovými a ochrannými plochami

16 - Dětské hřiště Za Radostí II - nákres z místa realiace

17 - Nemocnice Městec Králové - žádost o příspěvek

18 - Klub Radost Prostějov - žádost o dar

19 - !!! VYŘAZENO - duplicitní dokument s bodem č.18 - pouze místo Klub Radost je v materiálech uvedena Asociace rodičů, ovšem jedná se o stejnou žádost

20 - Odpadové hospodářství v obci za rok 2021 - přehled příjmů a výdajů obce Stratov za roky 2018 až 2020

20 - odpadové hospodářství - Kostomlaty nad Labem - rok 2019 - před přechodem na popelnicový svoz tříděného odpadu

20 - odpadové hospodářství - Kostomlaty nad Labem - rok 2020 - po přechodu na popelnicový svoz tříděného odpadu

21 - Veřejné osvětlení "Na Milovice" - stav projektových prací

22 - Splašková tlaková kanalizace Stratov - výstupní formulář - doložení na SFŽP

22 - Splašková tlaková kanalizace Stratov - 8.monitorovací zpráva - doložení na SFŽP

22 - Splašková tlaková kanalizace Stratov - první komunikace ohledně udržitelnosti dotace

22 - Splašková tlaková kanalizace Stratov - druhá komunikace ohledně udržitelnosti dotace

23 - Letní kino - nabídka

24 - Dotace SFDI 2018- stezka k vlakové zastávce - před ZVA - usnesení Rady Kraje k prodeji 17m2 obci

24 - Dotace SFDI 2018 - stezka k vlakové zastávce - žádost o prodloužení termínu ZVA do 31.12.2021 - dokument

24 - Dotace SFDI 2018 - stezka k vlakové zastávce - žádost o prodloužení termínu ZVA do 31.12.2021 - doručenka do datové schránky

25 - Dotace MMR 2021 - místní komunikace - vyhodnocení žádostí

26 - Dotace SFŽP 2021 - vyhodncení žádostí - průvodní dopis

26 - Dotace SFŽP 2021 - vyhodncení žádostí - Rozhodnutí

27 - Dotace Krajský úřad 2021 - sport a volný čas - ŽÁDOST na výměnu oken a dveří Sportovních kabin

27 - Krajský úřad 2021 - sport a volný čas - změna stavu žádosti

28 - Veřejná zakázka malého rozsahu na výměně oken a dveří sportovních kabin – zadání bude připraveno na veřejné zasedání k projednání

29. Veřejná zakázka malého rozsahu na administraci veřejné zakázky na akci Chodníky – III. etapa - zadání bude připraveno na veřejné zasedání k projednání

30 - Čerpání rozpočtu obce k 30.4.2021

30 - Čerpání rozpočtu obce k 31.5.2021

31 - Rozpočet obce Stratov na rok 2021 - úprava č.5 - v kompetenci starosty obce

32 - Rozpočet obce Stratov na rok 2021 - úprava č.6 - ke dni 28.6.

33 - Informace o pracích na projektech, záměrech a doplnění, opravě či úpravě movitého a nemovitého majetku obce - bude doloženo ústně případně s fotodokumentací

34 - Informace o chystaných akcích - bude doloženo a upřesněno ústně, případně zapracovány další návrhy či nápady

35 - ČEZ oznámení stavby na k.ú. Ostrá

35 - Vytýkací dopis - Ludvík Eichler

35 - Mikroregion Polabí - změna stanov - novén stanovy v souvislosti s přijetím obce Vykáň jako členo DSO

35 - GALILEO - nabídka na redesign webových stránek pro Obec

35 - GALILEO - nabídka na redesign webových stránek pro MŠ

 


 

Podklady pro 21. veřejné zasedání, jež proběhne 25.11.2020 od 19,00 hodin

Pozvánka s programem

Dopravní obslužnost - Městec Králové - příkazní smlouva na rok 2021

informace k Dopravní obslužnosti - Městec Králové - příkazní smlouva na rok 2021

MMR dotace komunikace - předběžné rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů

MMR - dotace celkově

Návrh příkazní smlouvy na zpracování žádosti, podání žádosti, organizaci výběrového řízení

Dotace vodovod - prameniště a doplnění úpravny vody porovnání dotace SFŽP a MZe

Kontrola - audit externí firmy na OÚ Stratov

Kontrola - audit externí firmy na v MŠ Stratov

Návrh na vyřazení majetku OÚ Stratov

Návrh na vyřazení majetku MŠ Stratov

Oprava dešťové kanalizace v lokalitě Za Radostí I - e-mail k nabídce

Oprava dešťové kanalizace v lokalitě Za Radostí I - NABÍDKA

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE STRATOV KE DNI 18.11.2020

Mateřská škola Stratov - návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočet obce Stratov na rok 2020 - úprava č.14

Rozpočet obce Stratov na rok 2020 - úprava č.15

Rozpočet obce Stratov na rok 2021 - Návrh č.1 k projednání dne 25.11.2020

TJ Sokol Stratov - žádost o příspěvek na rok 2021

Veřejné osvětlení od č.p. 51 směrem na Milovice - návrh rekonstrukce a doplnění

 

 


Studie Sokolovna - první verze

Ahoj všem.

Vkládám první verzi studie Sokolovny. Ono se tam kromě parkovitě už v podstatě nic jiného nevejde. Prosím, pokud máte někdo nějaký nápad, připomínku, abyste mi to obratem poslali.

Jinak já sem obratem napsal, co mě narychlo napadlo:

  • jestli by tam nemělo být minimálně 1 WC pro handicapované
  • byt správce je fajn, jen nevím, jestli není úplně zbytečně velký, ale to asi není už úplně rozhodující
  • z bytu správce nevím, jestli by nebylo vhodné se dostat do prostor haly „suchou nohou“. Přes ty prodejní prostory to dle mého není moc šťastné, protože pokud tam někdo bude mít složeno zboží k prodeji, tak to by se nemuselo úplně líbit. Ideální by byl vchod přímo z bytu, ale nevím, jak by to bylo s požárními prostory (úsek), protože to asi bude rozdělené a pak by přímý vstup z bytu byl asi problém.
  • Co se týče prostor sálu, tak v detailu by se muselo nějak vyřešit pro sportování (což bude řekl bych hlavní činnost) to, aby byly ošetřeny okna dveře a vstup do předsálí, kde je spoust průchodů. Pro některé sporty (florbal, kopaná, atd.) tam ta „chybějící“ zeď je dost zásadní. To už jsou ale detaily.

 

Jinak termín podání žádosti je posunut na 11.6.2020.

 

Chtěl bych jen připomenout, že to je neveřejný materiál a i od paní projektanty je požadavek toto nikde nešířit, je to jejich know how. Prosím tedy, abyste se o tom nikomu nezmiňovali a nikomu obrázky neposkytovali!!!! Děkuji.

 

S.1 Půdorys 1.NP

S.2 Pohledy

S.3 Řez podélny

S.4 Řez příčný

S.5 Situace

sokolovna - Obrázek1

sokolovna - Obrázek2

sokolovna - Obrázek3

sokolovna - Obrázek4

 


 

Nové podklady pro 14. veřejné zasedání, jež předběžně proběhne 19.2.2020 od 19,00 hodin

PROGRAM

Plnění usnesení:

Odkup pozemku od p. Kobra - návrh na vklad

Město Lysá - smlouva mezi vodohospodářskými celky

Stezka ke trati - věcné břemeno na pozemcích SŽDC - provedení vkladu

Stezka ke trati - KN - podání návrhu zápisu - vymezení Stezky v Katastru

Podklady k veřejnému zsedání:

Obec Ostrá - smlouva o zřízení věcného břemene - vodovod Šnepov - GP

Obec Ostrá - smlouva o zřízení věcného břemene - vodovod Šnepov - smlouva

Dotace MMR - podání žádosti Dětské hřiště - žádost o dotaci

Dotace MMR - podání žádosti Dětské hřiště - doručenka do DS

Dotace Kraj - sport - kabiny

Dotace Kraj - ŽP - úpravna vody a nový vrt

Dotace MMR - brownfield - prostranství u Sokolovny - možnost podání dotace, harmonogram

MP Milovice - výkaz za měsíc prosinec 2019

Inventarizace - inventarizační zpráva

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace

Oblastní charita Kutná Hora - žádost o příspěvek

Kontrola Krajského úřadu - hospodaření obce za rok 2020

Chodníky III.etapa - nesouhlas jednoho z majitelů

NOVÝ BOD DO PROGRAMU - LOKALITA ZA SOKOLOVNOU - NÁVRH PLÁNOVACÍ SMLOUVY

 

 

 


Nové podklady pro 12. veřejné zasedání, jež předběžně proběhne 9.12.2019 od 18,00 hodin

PROGRAM - včetně DOPLNĚNÍ

Plnění usnesení:

Smlouva SFDI na poskytnutí finančních prostředků - chodníky

Krátkodobý pronájem č.p.51 - smlouva

Dopravní obslužnost na rok 2020 - smlouva s Městem Městec Králové

Nemocnice Nymburk - darovací smlouva

Černohlávek OIL - Dodatek ke smlouvě

Multifunkční tiskárna - poptávka a nabídky

Multifunkční tiskárna - objednávka

Multifunkční tiskárna - objednávka - e-mail

Podklady k veřejnému zasedání:

2 - VZMR 4/2019 - TDI a BOZP - obálky budou otevřeny před veřejným zasedáním

3 - Myslivecký spolek - žádost o dotaci

4 - Pojitná událost Radar od vlakové zastávky - ukončení - výplata pojistného

5 - Pojistná událost krádež svítidla na Stezce

6 - Lesy v majetku obce - hospodářská doporučení 1

6 - Lesy v majetku obce - hospodářská doporučení 2

6 - Lesy v majetku obce - odklad zalesnění

7 - MZE - výzva k součinnosti s Město Lysá - smlouva kanalizace

7 - Komunikace z roku 2017 ohledně smlouvy

8 - AVE - Dodatek č.11 - návrh dodatku ke smlouvě o sběru a vozu komunálního odpadu

8 - AVE - Dodatek č.10 - ceny k porovnání s Dodatkem č.11

9 - Obecně závazné vyhlášky - na místě - dle schválených vzorů od referenta Ministerstva vnitra

10 - Ceník od 1.1.2020 - návrh

11 - SFDI - prodloužení termínu ZVA k akci Stezka do 31.5.2020

12 - Za Radostí II - dopis majitelům pozemků, kteří ještě neměli zkolaudováno

13 - Žádost ovydání společného povolení - rekonstrukce 3 částí vodovodu

13 - Vydání společného povolení - rekonstrukce 3 částí vodovodu

13 - Vypořádání TDI a BOZP - celá stavba

13 - TDI a BOZP - Příkazní smlouva na úsek S1-1

14 - Čerpání rozpočtu k 30.11.2019 - bude připraveno až na veřejné zasedání

15 - Úprava č.14 rozpočtu obce na rok 2019

16 - Předběžné rozpočtové opatření č.15 - rozsah

17 - Předběžné příjmy a náklady vodné a stočné - rok 2018

17 - Předběžné příjmy a náklady vodné a stočné - ke dni 9.12.2019 - bude předloženo na veřejném zasedání

18 - Kalkulace stočného od Stavokompletu - zpráva od firmy

19a - stanovení ceny stočného - podle předběžných příjmů a výdajů - bod 17

 NÁVRH 47,- Kč vč. DPH

19b - stanovení ceny vodného - podle předběžných příjmů a výdajů - bod 17

 NÁVRH 28,- Kč vč. DPH

20 - stanovení ceny odpadů na rok 2020 - dle přílohy č.1 aktualizované každý rok - bude předložena na veřejném zasedání

NÁVRH 600,- Kč

21 - Výkaz MP Milovice - listopad 2019 - přislíbeno jeho zaslání dne 9.12.2019

22 - Dvůr Kostomlaty nad Labem- NÁVRH Dodatku ke smlouva na svoz a likvidaci BIO odpadu

22 - BIO odpad 2019 - za 04 až 10 - celkové množství

23 - SŽDC - pozemky pod Stezkou - Smlouva na věcné břemeno k pozemkům

23 - SŽDC - pozemky pod Stezkou - Znalecký posudek na věcné břemeno k pozemkům pod Stezkou

23 - SŽDC - pozemky pod Stezkou - výše doplatku zálohy na věcné břemeno

24 - Rozpočet Mateřské školy Stratov na rok 2020 - návrh

25 - Rozpočet obce Stratov na rok 2020 - upravený návrh č.1 - NÁVRH č.2

26 - Střednědobý rozpočet 2020-2022 - úprava č.1 - bude předložena na veřejném zasedání - kopíruje schválený rozpočet na rok 2020 a výhled na roky 2021 a 2022

27 - Dotace Středočeský kraj - infrastruktura - informace k dotačnímu titulu a možnosti podání žádosti

28a - Pojištění obce - Dodatek č.1 - pojištění pojízdného kulturního zázemí

28b - Úřad práce - Dodatek č.1 k Dohodě na vytvoření 1 místa - prodloužení Dohody do 31.1.2020

 


 

Nové podklady pro 11. veřejné zasedání, jež předběžně proběhne 14.11.2019 od 18,00 hodin

Plnění usnesení:

Měřič rychlosti - objednávka GEMOS

Měřič rychlosti - předávací protokol z instalace měřiče

Podklady k veřejnému zasedání:

Smlouva SFDI k projednání a podpisu

Původní rozhodnutí SFDI o přidělení dotace - pro kontrolu se smlouvou, o kolik dle Smlouvy o dílo s firmou Halko dostaneme méně

Úprava rozpočtu obce Stratov č.13

různé - nemusí být již na programu veřejného zasedání, ale sbyste o tom věděli:

Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2020

MP Milovice - výkaz říjen 2019

Pojistná událost - odcizené světlo VO včetně výložníku - protokol z PČR

Pojistná událost - odcizené světlo VO včetně výložníku - oznámení o plnění pojistné události

Pojistná událost - odcizené světlo VO včetně výložníku - faktura za nové světlo a výložník

Vodovod - rekonstrukce - žádost o změnu před dokončením stavby - Rozhodnutím

Vysílání DVB-T2 - informace

 


 

Nové podklady pro 10. veřejné zasedání, jež předběžně proběhne 30.10.2019 od 18,00 hodin

 

Plnění usnesení:

Jednota - dohoda o skončení nájmu k 30.9.2019

Nájemní smlouva na č.p.51 - obchod

zřizovací listina - MŠ Stratov - 11.9.2019

Podklady vložené dne 18.10.2019:

Chodníky - 3. etapa na Milovice - stav PD a vyjadřovaček k 7.10.2019

Kontroly na obecním úřadě - EKOKOM - Záverečná zpráva z auditu

Kontroly na obecním úřadě - 17.9. - Krajský úřad - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

MP Milovice - výkaz za srpen 2019

MP Milovice - výkaz za září 2019

Plnění rozpočtu k 30.9.2019

Pozemkové úpravy - rozhodnutí č.2 - konečné před zápisem do KN

Odpady - oleje - dopis k Dodatku č.1. - zpoplatnění služby

Odpady - oleje - návrh Dodatku č.1. - zpoplatnění služby

Odpady po roce 2024 - seminář

Stezka ke trati - GP Stratov - intravilán k zápisu do KN

Stezka ke trati - GP Ostrá - pozemky SŽDC - pro zápis věcných břemen do KN

Přísedící u okresního soudu - schválení návrhu Jan Fiala

Dotace SFDI 2019 chodníky 1.část - dokumenty k doložení

Dotace SFDI 2019 chodníky 1.část - podání dokumentů k doložení

Rekonstrukce 3.částí vodovodu - Žádost o kolaudační souhlas

 


Nové podklady pro 9. veřejné zasedání, jež proběhne 11.9.2019 od 19,00 hodin

Pozvánka s programem

Plnění usnesení:

Darovací smlouva - Nemocnice M.Králové

Spořící účet kanalizace - vklad a stav k 24.6.2019

Klub Radost - odpověď na žádost o příspěvek

Rekonstrukce vodovodu - zveřejnění na webu

Pasport komunikací - faktura

Profil zadavatele - objednání balíčku služeb pro elektronickou veřejnou zakázku

Profil zadavatele - Potvrzení o úhradě fi. QCM z 20.6.2019.pdf (60.45 kB)

Podklady ze dne 3.9.2019:

bod 2/ Mateřská škola - změna-doplnění zřizovací listiny - na poradě

bod 3/ Mateřská škola - ostatní informace - na poradě (prodloužení pracovní doby, zahájení školního roku, atd. - zkusím pozvat ředitelku)

bod 4/ Veřejná zakázka na Chodníky - na poradě - všechny materiály a informace jsou na profilu zadavatele - do rozhodnutí zastupitelstva jsou neveřejné

bod 5/ Záměr na pronájem budovy č.p.51 - prodejna potrvain a smíšeného zboží - do rozhodnutí zastupitelstva jsou neveřejné - otevírání nabídek na poradě zastupitelů 9.9.2019

6 - Pojistná událost - radar od vlakové zastávky

7/ Pojistná událost - ohrazení křížku - ústně, v jednání

8 - Pojistná událost plášť vodojemu - výplata vč. DPH

8 - Pojistná událost plášť vodojemu - faktura za opravu

9 - Hřbitov - návrh nového řádu veřejného pohřebiště

10 - Hřbitov - stávající nájemní smlouva

10 - Hřbitov - návrh nové nájemní smlouvy

10 - Hřbitov - věštník s cenami za m2 a stávající ceny

10 - Hřbitov - velikosti hrobů

11 - Návrh OZV 1-2019 - místní poplatky od 1.1.2020

12 - Vodovod - rekonstrukce 3.částí - Stavební povolení - prodloužení

13/ Komunikace k firmě Pěstitel - informace ústně na poradě

14 - Prameniště - vydání Rozhodnutí o schválení stavebního záměru

15/ Vodojem - informace o uskutečněných a plánovaných pracích - ústně na poradě, včetně fotografií

16 - Příspěvek na stravování zaměstnanců - účetní podklady

17 - SPCHO - žádost o příspěvek na rok 2020

18 - MP Milovice - výkaz za 06/2019

18 - MP Milovice - výkaz za 07/2019

19/ Informace o dopravě ve Stratově a okolí v krátkodobém a střednědobém horizontu

20 - Povinné čipování psů od 1.1.2020

21 - Stavební záměry soukromého investora v lokalitě Za Sokolovnou - komunikace

22 - Bezdrátový rozhlas - faktura za rozšíření, servis a celkovou kontrolu

23/ Mobilní rozhlas - konec dvouleté lhůty provozu - projednání pokračování, anketa, atd. - ústně na poradě, případně podklady z e-mailové komunikace

24/ Odpadové hospodářství 2019 - ústně, případně dokumenty k jednotlivým komoditám na poradě 9.9.2019

25 - Kontroly na úřadě - Audit EKOKOM

25 - Kontroly na úřadě - Reaudit - zpráva Obec Stratov

26 - Návrhy starosty do rozpočtu 2020 - návrh č.1 ze dne 2.9.2019

27 - úprava rozpočtu obce na rok 2019 č.10 - ke dni 31.8.2019

28 - Zpráva o plnění rozpočtu obce na rok 2019 ke dni 31.8.2019

29 - Úprava rozpočtu obce na rok 2019 - č.11 - Návrh na úpravy

30 - Informace o dalších investičních či neinvestičních akcích - vodovod Za Sokolovnou - propoj

31 - Pozvánky na akce - Stratov - PODZIMNÍ HRÁTKY 2019 - 28.9.

31 - Zájezd do divadla - 11.10.2019 - Tři muži na špatné adrese

32 - Různé - webové stránky - přístupnost na webové stránky obce dle platného zákona

 

 

 

 

 

 

 


 

Nové podklady pro 8. veřejné zasedání, jež proběhne 19.6.2019 od 19,00 hodin

Pozvánka s programem

PŘIDÁNO 18.6.:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - návrh VÝZVY

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY KRYCÍ LIST

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY SMLOUVA O DÍLO

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY PODDODAVATELÉ

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zadávací dokumentace veřejné zakázky chodníky - NÁVRH PŘÍLOHY NABÍDKOVÁ CENA

Původní podklady:

PLNĚNÍ USNESENÍ - Michálka Jan - souhlas s napojením na kanalizaci

PLNĚNÍ USNESENÍ - Pasport místních komunikací - objednávka

PLNĚNÍ USNESENÍ - VZMR 2/2019 - TDI a BOZP vodovod - příkazní smlouva

PLNĚNÍ USNESENÍ - VZMR 3/2019 - ADMINISTRACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CHODNÍKY - Příkazní smlouva

PLNĚNÍ USNESENÍ - VZMR 3/2018 - SMLOUVA O DÍLO REKONSTRUKCE VODOVODU

PLNĚNÍ USNESENÍ - VZMR 3/2018 - PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO REKONSTRUKCE VODOVODU

PLNĚNÍ USNESENÍ - VZMR 3/2018 - ZVEŘEJNĚNÍ NA PROFILU ZADAVATELE

PLNĚNÍ USNESENÍ - PRODEJ POZEMKŮ p.č.404/181 a 404/188 - KUPNÍ SMLOUVA

PLNĚNÍ USNESENÍ - PRODEJ POZEMKŮ p.č.404/181 a 404/188 - Návrh na vklad - PODANÝ

PLNĚNÍ USNESENÍ - PRODEJ POZEMKŮ p.č.404/181 a 404/188 - ÚHRADA KUPNÍ CENY

2 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRATOV ZA ROK 2018 - TEXTOVÁ ČÁST

3 - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBCE ZA ROK 2018

4a - DOTACE SFDI - CHODNÍKY 1.etapa

4b - DOTACE MMR 2019 - ODKAZ

5 - MP MILOVICE - výkaz činnosti za 05/2019

8a - Odpady v obci Stratov za rok 2018 - peníze za tříděný sběr

8b - Odpady v obci za rok 2018 - úspora energií

9 - Odpadové hospodářství v obci Stratov 2019 - BIO

9 - Odpadové hospodářství v obci Stratov 2019 - OLEJ

9 - Odpadové hospodářství v obci Stratov 2019 - ŽELEZO

9 - ODPADOVÉ HOPSODÁŘSTVÍ V OBCI STRATOV 2019 - SBĚR KOVŮ

10 - Kontrola hasiši - 1. strana

10 - Kontrola hasiši - zbývající část

11 - Dotace MMR 216 na územní plán - informace o plnění podmínek

12 - Nemocnice Městec Králové - žádost o příspěvek

13 - Klub RADOST Prostějov - žádost o příspěvek

14 - Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2019

15 - Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č.8 v kompetenci starosty

16 - Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č.9

17 - Žádost o prodloužení pronájmu části střechy č.p.51 dle smlouvy z 09/2016

17 - Žádost o prodloužení pronájmu části střechy č.p.51 - PŮVODNÍ SMLOUVA

17 - Žádost o prodloužení pronájmu části střechy č.p.51 - NÁVRH DODATKU Č.1

19 - Propoj vodovodu za sokolovnou k silnici na Milovice - katastrální situace projektu

19 - vyjádření - NESOUHLAS - SŽDC - s prodejme pozemků v k.ú. Ostrá - pod Stezkou

19 - )eom. plán v k.ú. Ostrá pro věcná břemena SŽDC na Stezce

19 - Geom. plán v k.ú. Ostrá pro věcná břemena SŽDC na Stezce - pozvání na vytyčení

20 - pozvánka Šnepov 22.6. - oslavy 310 let

20 - pozvánka Ostrá - KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ - SRPEN 2019

 

 


Nové podklady pro 7. veřejné zasedání, jež proběhne 22.5.2019 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem

plnění usnesení z 6.veřejného zasedání:

STRATOV-418-2019 - Záměr na prodej nepotřebného majetku

STRATOV-417-2019 - Záměr na prodloužení doby nájmu a úpravu smlouvy

BABYBOX - odpověď na žádost

LINKA BEZPEČÍ - odpověď na žádost

Poptávka na zhotovení pasportu místních komunikací

VZMR 2-2019 - TDI a BOZP k rekonstrukci vodovodu - výzva s PODPISEM

VZMR 3-2019 - Administrátor veřejné zakázky na chodníky - výzva

 

podklady pro 7.veřejné zasedání:

MMR dotace z roku 2018 - doložení podkladů k uzavření dotace

MMR dotace z roku 2018 - sdělení MMR

Dotace Kraj SFŽP - dodatečné - specifikace žadatelů

Dotace Kraj - životní prostředí - schválené žádosti na rok 2019 vodohospodářská infrastruktura

Dotace SFDI - schválené žádosti na rok 2019

HZS - školení u hasičů - jedna z několika prezentací

Dotace kanalizace - průběžná monitorovací zpráva za rok 2018

Lesy v majetku obce - Návrh na dovysazení v roce 2019 - 1.část

Lesy v majetku obce - Návrh na dovysazení v roce 2019 - 2.část

MŠ - čerpání rozpočtu za 1.Q.2019

Odpady Stratov v roce 2019 - aktuální svoz BIO odpadu

Odpady po roce 2024 - výňatek ze semináře Středočeského kraje

Pozemkové úpravy Stratov - Zápis ze závěrečného jednání KoPÚ Stratov

Pozemkové úpravy Stratov - Rozhodnutí o schválení návrhu č.1

Rozpočet obce - úprava č.6 - čerpání k 30.4.2019

Rozpočet obce - úprava č.6 v kompetenci starosty

Veřejné zakázky - povinnost elektronického vedení veřejných zakázek na limit VZMR - nabídka stávajího PROFILU ZADAVATELE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STRATOV ZA ROK 2018 - ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH

 

OSTATNÍ PODKLADY NA PORADĚ 20.5.2019, PŘÍPADNĚ JSOU JEŠTĚ V ŘEŠENÍ - viz. VZMR, poptávky, Záměry, atd.

 

 


Nové podklady pro 5. veřejné zasedání, jež proběhne 25.2.2018 od 18,00 hodin

Pozvánka s programem

plnění usnesení:

Středočeský kraj - podání žádosti o dotaci

O2 Czech republic - smlouva na odkup telefonní budky

Skříně pro spisovnu - archiv

Skálová Barbora - opakované obeslání ohledně prodeje pozemků

 

podklady pro veřejné zasedání k projednání:

2 - Dotace Středočeský kraj - podaná žádost

2 - Dotace Středočeský kraj - podání

2 - Dotace Středočeský kraj - stav k 13.2.2019

2b - Dotace Středočeský kraj - další možnosti v roce 2019

3 - Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace

3 - Inventarizační závěry Obec Stratov

3 - Srovnávací tabulka k inventuře-obec Stratov

4 - MMR - podklady k eventuálním žádostem

4 - MMR - kalkulace na sanaci vnitřních omítek

5 - Ministerstvo vnitra - dotační možnosti na rok 2019

6 - Mateřská škola - žádost o schválení účetní závěrky a využití zlepšeného hospodářského výsledku

6 - Mateřská škola - výkazy za rok 2018 - výkaz zisku a ztrát

6 - Mateřská škola - výkazy za rok 2018 - rozvaha

6 - Mateřská škola - výkazy za rok 2018 - rozpočet k 31.12.2018

6 - Mateřská škola - výkazy za rok 2018 - příloha k 31.12.2018

6 - Mateřská škola - výkazy za rok 2018 - Informace ze zákona k fondům

7 - MP Milovice - 1 Výkaz leden 2019

9 - Žádost o připojení na kanalizaci v Lysé - Michálka Jan

10 - Rekonstrukce vodovodu - písemné vyjádření DI Nymburk

10 - Rekonstrukce vodovodu - návrh dopravních opatření a souhlas DI Nymburk

10 - Rekonstrukce třech částí vodovodu - žádost o prodloužení stavebního povolení

11 - Dělení pozemků za č.p.104 - šikmo za úřadem - návrh od geodetů

11 - Dělení pozemků za č.p.104 - šikmo za úřadem - Zápis z veřejného zasedání - podklad pro prodej

11 - Dělení pozemků za č.p.104 - šikmo za úřadem - celkový pohled na lokalitu

11 - Dělení pozemků za č.p.104 - šikmo za úřadem - kupní smlouva z roku 2016

11 - Dělení pozemků za č.p.104 - šikmo za úřadem - vyjádření stavebního úřadu

13 - Skálová Barbora - dopis s druhou - poslední výzvou

13 - Skálová Barbora - dopis s druhou - poslední výzvou - DODEJKA

14 - Stavokomplet - 14.2.2019 - info o schválení ceny stočného na rok 2019 Městem Lysá

 

 

 

 


Nové podklady pro 4. veřejné zasedání, jež proběhne 25.1.2018 od 18,30 hodin

Pozvánka s programem

Pozvánka s programem - upravená a doplněná

plnění usnesení:

PRÁVNÍ SYSTÉM CODEXIS - licence do 31.12.2019 - přes Mikroregion Polabí

MŠ - Sdělení ve věci projednávání a schválení podoby rozpočtu 2019 a střednědobého

Stavokomplet - sdělení o schválení kalkulace stočného

KOMUNÁLNÍ ODPAD - tabulka s upravenými svozy

 

podklady pro veřejné zasedání k projednání:

 

2 - Dotace kraj - rekonstrukce vodovodu - podaná elektronicky

3 - Finka k 31.12.2018 - dorovnaná

3 - Úprava rozpočtu obce Stratov 12-2018 - konečná ke dni 31.12.2018

4 - Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2017

4 - Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2018

4 - Předběžné Náklady a výnosy na vodném a stočném za rok 2018 ke dni 18.1.2019

5 - MP Milovice - výkaz za 12-2018

6 - Vlajka pro Tibet - dopis předsedy tibetske exilove vlady

6 - Vlajka pro Tibet - žádost

7 - Mapový portál Města Nymburk - nabídka na prezentaci na 3 roky - průvodní e-mail

7 - Mapový portál Města Nymburk - nabídka na prezentaci na 3 roky - podklad č.1

7 - Mapový portál Města Nymburk - nabídka na prezentaci na 3 roky - podklad č.2

7 - Mapový portál Města Nymburk - nabídka na prezentaci na 3 roky - podklůad č.3

8 - KAUZA Trykar - Rozhodnutí soudu, nabití právní moci a číslo účtu

10 - nákup skříní pro spisovnu - nabídka

11 - MMR - dotační možnosti na rok 2019

12 - TJ Sokol Stratov - žádost o souhlas s plesem a prominutí poplatku ze vstupného

13 - Úprava č.1 rozpočtu obce na rok 2019

14 - RŮZNÉ - Vzdělávání zastupitelů

14 - RŮZNÉ - aktuální vzorek vody ze dne 20.11.2018 - 201812191300

14a1 - RŮZNÉ - Nabídka na doplnění dětského hřiště, úpravu hřiště na zahradě OÚ, instalaci odpočinkových a aktivních prvků u Stezky a na začátku nové zástavby nad nově vysázenou alejí

14a2 - RŮZNÉ - Hřiště Zóna Za Radostí II - Nabídka na doplnění dětského hřiště

14a3 - RŮZNÉ - Dětské hřiště na zahradě OÚ - Nabídka na doplnění

14a4 - RŮZNÉ - Prostor na konci nové zástavby na začátku nové aleje - Nabídka na dodání herních a odpočinkových prvků

14a5 - RŮZNÉ - Prostor u nové stezky a podél ovocné aleje - Nabídka na dodání herních a odpočinkových prvků

 

 


Nové podklady pro 3. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 12.12.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

Mateřská škola - návrh rozpočtu na rok 2019

Mateřská škola - návrh rozpočtu na rok 2019 - doporučení Finančního výboru

Mateřská škola - střednědobý ropzpočet na roky 2021-2022

Vodné a stočné od Stavokompletu - zatím nebylo doručeno, mám přislíbeno, že tomu tak bude do 12.12 nejpozději, tak uvidíme

Předběžné náklady a výnosy v oblasti vodného a stočného za rok 2018

Kalkulace vodné a stočné na rok 2019 - bude vycházet mimo jiné z ceny od Stavokompletu, takže budeme řešit operativně

Stanovení ceny odpadu na rok 2019 - dle dohody a sdělení nebo návrhu Dodatku smlouvy od Stavokompletu - schůzka naplánována na úterý 11.12. ráno.

Návrh zastupitele na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členovi zastupitelstva

Předběžně rozpočtové opatření obce Stratov na rok 2018 č.12 - přijímá se pro ten případ, kdyby bylo třeba něco nenadálého a muselo se to řešit. Přijímá se každý rok. Text usnesení z loňského roku:

Předběžné rozpočtové opatření č.14/2017 k rozpočtu obce Stratov na rok 2017 pro operace, které vniknou za období od 6.12.2017 do 31.12.2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:

  • Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
  • Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání
  • Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.

 Stejné usnesení s aktuáalními datumy bude navrženo i letos.

Ceník prací a služeb od 1.1.2019 - návrh - doplněné či upravené věci jsou žlutě vyznačenyCeník prací a služeb od 1.1.2019 s tím, že upravené či doplněné věci jsou označeny žlutě

Nařízení vlády o odměnách zastupitelů - vyhláška

Nařízení vlády o odměnách zastupitelů - návrh starosty

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) pro starostu obce - znění z minulého volebního období: Pravomoce k rozpočtovým opatřením 2014-2018

Mikroregion Polabí - návrh rozpočtu na rok 2019 

Rozpočet obce na rok 2019 - návrh zveřejněný s vyznačením aktuálních návrhů na doplnění či změnu - příjmy

Rozpočet obce na rok 2019 - návrh zveřejněný s vyznačením aktuálních návrhů na doplnění či změnu - výdaje

Rozpočet obce na rok 2019 - doporučení finančního výboru

Střednědobý rozpočet obce Stratov na roky 2019 - 2022 - NÁVRH

Zprávu kontrolního výboru přednese jeho předseda, p. Jaroslav Prokop

Využití veřejného telefonního automatu

Výkaz MP Milovice by měl být dodán do středy 12.12.

Doplněné do programu:

Nabídka firmy Atlas software na on-line právní servis na 3 roky s dvěmii přístupy

Úprava č.11 rozpočtu obce Stratov na rok 2018

 

 


Nové podklady pro 2. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 28.11.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

Rozpočet obce na rok 2019 - příjmy - návrh č.2 pro rok 2019

Rozpočet obce na rok 2019 - výdaje - návrh č.2 pro rok 2019

Střednědobý rozpočet obce na roky 2019-2022

Rozpočet Mateřské školy na rok 2019 - návrh

Střednědobý návrh rozpočtu Mateřské školy na roky 2021-2022

Kontroly na obecním úřadě - AUDIT Středočeského kraje

Kontroly na obecním úřadě - AUDIT ON-OK Libina

Kontroly v mateřské škole - AUDIT ON-OK Libina

Inventury 2018 - Příkaz k provedení inventarizace 2018

Inventury 2018 - Plán inventur

Plán odpisů na rok 2019 - DHM - Plán odpisů 2019

Plán odpisů na rok 2019 - DNM - Plán odpisů 2019

Dopravní obslužnost - návrh smlouvy

Úpravna vody - zaslání žádosti o povolení - doplnění - stavby

Dotace na chodníky 1.část - žádost s razítkem podání

 

 


Podklady pro 32. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 3.10.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

Kontrola usnesení - zveřejnění Záměru na prodej pozemků

Kontrola usnesení - kupní smlouva Ladislav Tangl

Kontrola usnesení - kupní smlouva Obec Ostrá

Kontrola usnesení - nákup svítidel Stezka

 

Stezka k vlakové zastávce - předávací protokol

Stezka k vlakové zastávce - výzva k závěrečné kontrolní prohlídce

Stezka k vlakové zastávce - sdělení projektanta k usazování vody

Stezka k vlakové zastávce - skutečnost - dle prováděcí firmy

Stezka k vlakové zastávce - příloha - výkaz výměr ke kontrole na SFDI

Stezka k vlakové zastávce - Návrh Dodatku č.1 k SoD - opravený obcí

Kupní smlouva - Obec Ostrá-Obec Stratov - p.č.846-5-18.9.2018 - Návrh na vklad - podaný 18.9.2018

Kupní smlouva L.Tangl - Obec Stratov

12.9.2018 - Projekty Fiala - stav dokumentace k úpravně

24.9.2018 - Projekty Fiala - Sdělení o termínu podání žádosti na vodoprávní úřad

MP Milovice - výkaz na srpen 2018

BABYBOX - žádost o příspěvek

SPCCH - poděkování a žádost o příspěvek na rok 2019

Grenex - doplněné ornice dle Smlouvy o pronájmu - oznámení

Vodojem - nabídka oprav a údržby na základě aktuálního stavu a poptávky

Pojistná událost - poškozený radar od Ostré

Pozemky k prodeji Za Radostí II - zrušení předkupního práva

 

 


Nové podklady pro 31. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 3.9.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

Stezka ke trati - aktuální informace

Stezka ke trati - žádost o kolaudaci

Veřejné osvětlení - nabídka 11 x lampa a 11x výložníky

Veřejné osvětlení - nabídka 12 x lampa a 11x výložník jednostranný a 1x oboustranný

Zpracování žádosti o dotaci, administrace, odměna

Chodníky - etapa 3 - průvodní e-mail projektanta ze dne 28.8.2018

Chodníky - etapa 3 - návrh - část 1

Chodníky - etapa 3 - návrh - část 2

Chodníky - etapa 3 - návrh - část 3

Chodníky - etapa 3 - návrh - situace dopravního řešení

Obec Ostrá - žádost o odkup pozemku 846/5

Obec Ostrá - vypsání Záměru na prodej pozemku p.č.846/5

Žádost o odkup pozemků SŽDC - komunikace č.1

Žádost o odkup pozemků SŽDC - komunikace č.2

Schválená dopravní opatření k realizaci v září 2018

Dotace Kraj - vodovod - schválené

Dotace Kraj - vodovod - neschválené

Dotace Kraj - vodovod - e-mail k průběhu hlasování

Pozemek vrácený soudem - odpověď paní Skálové na dotaz ohledně odkupu

Za Radostí II - lhůta pro dokončení - mapka

Za Radostí II - lhůta pro dokončení - p.č. 404-171 - propadlé stavební povolení

Komplexní POZEMKOVÉ ÚPRAVY STRATOV - VÝKRES PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Komplexní POZEMKOVÉ ÚPRAVY STRATOV - Postup realizace - prioritní cesty

MP Milovice - výkaz 06/2018

MP Milovice -7 Výkaz-červenec 2018

VZMR 3/2018 - rekonstrukce 3.částí vodovodu - Výzva - návrh

VZMR 3/2018 - rekonstrukce 3.částí vodovodu - Zadávací dokumentace - návrh

VZMR 3/2018 - rekonstrukce 3.částí vodovodu - Smlouva - návrh

Odpadové hospodářství - komunální odpad - postup v Lysé nad Labem

Odpadové hospodářství - komunální odpad - analýza z fakulty ČZÚ

Sbírka pro Obec Prameny - rozhodnutí o vypsání

Sbírka pro Obec Prameny - vyhlášení

BOZP - doplnění chybějích a nových směrnic, atd. - po roční kontrole

Dotace památná lípa - předávací protokol

 

 


Podklady pro 30. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 27.6.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

doprava

Doprava - Di PČR

DI PČR Nymburk - vyjádření k žádostem a požadavkům

stezka

2018_cyklo_schvalene

Návrh smlouvy od SFDI - 26.6.2018

Stezka neuznatelné 39 Stratov d

chodníky - etapa 1.

Sdělení o nabytí právní moci k stavebnímu povolení - Chodníky v obci Stratov

STAVBA POVOLENA - cedule ke Stavebnímu povolení na chodníky - I. etapa

Kauza Trykar

4.4.2018 - Rozsudek Krajského soudu

vklad pozemků pro obec na KN

Kauza Trykar-vrácení poplatků z vyhraného soudu

mateřská škola

Mateřská škola - rozpočet, atd.

Mateřská škola rozpočet k 31.3.2018

MP Milovice - výkazy

MP Milovice-3 Výkaz březen

MP Milovice-5 Výkaz květen

Směrnice k VZMR 1/2018 - návrh nové

Směrnice VZMR_1-2018_Stratov - Návrh

vyřazení majetku - čerpadlo do vrtu z roku 2004

Návrh na vyřazení majetku z 22.6.2018

administrace VZMR 3/2018 - rekonstrukce 3.částí vodovodu

Nabidka p. Javůrek - na administraci VZMR

Nabídka Profesionálové

Nabidka_EuK+ na administraci VZMR

 

 

 

Nové podklady pro 29. veřejné zasedání, jež proběhne v termínu

 23.5.2018 od 19,00 hodin:

Pozvánka s programem

 

2. Návrh závěrečného účtu za rok 2017

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stratov za rok 2017

3 - Návrh na schválení převodu výnosu kanalizace - 2017 - NÁKLADY A VÝNOSY KE SCHVÁLENÍ

4 - OB-450-18 Rozhodnutí-stavební povolení-Chodníky v obci Stratov

4 - etapa III - A.1.1 - Situace dopravniho reseni - rozbor pozemku 1

4 - etapa III - A.1.2 - Situace dopravniho reseni - rozbor pozemku 2

4 - etapa III - A.2 - Vypis parcel - etapa III

5 - Informace o NESCHVÁLENÍ žádosti o poskytnutí dotace

5 - Program životní prostředí - červen až červenec 2018

7 - k OB-326-18 MŠ čerpání rozpočtu 2018

7 - OB-326-18 žádost o schválení ÚZ a HV MŠ

8 - MŠ - Návrh úpravy rozpočtu 2018

8 - MŠ - OB-327-18 - MŠ-návrh na úpravu rozpočtu 2018

9 - MŠ zápis 2018-2019

9 - MŠ zápis 2018-2019 - VÝSLEDKY

10 - OB-413-18 - MŠ - prázdniny provoz

13 - Polansky-zadost_cesta_420

13 - Polansky-zadost_cesta_420_planek

13 - Polansky-zadost_cesta_420_planek_detail

14 - ZO - bod 14. - 1

14 - ZO - bod 14. - 2

14 - ZO - bod 14. - 3

15 - ZO - bod 15.

16 - Grenex - Bilance zeminy 2017-vysvětlení

16 - metodika Záměry od MV - MD_Nakladni_majetkem_web

17 - OB-419-18 Žádost - B.Skálová

18 - MP Milovice-4 Výkaz duben

19 - Plán odpisů 2018 a roků dalších - aktualizace leden 2018

20 - SoVB IV-12-6020400-1

21 - Audit hospodaření MP 2017 - ZPRÁVA

23 - 23 - Linka bezpečí-žádost o příspěvek

24 - Strategický plán rozvoje sportu - zákon

24 - Strategický plán rozvoje sportu - příklad

25 - Hospic Domov na blízku - žádost o příspěvek Stratov

25 - Hospic Domov na blízku - poděkování od rodiny

26 - Asociace Radost, žádost

27 - Senior Taxi - Nabídka s podmínkami pro Lysou nad Labem

28 - Sociální služby - Komunitní plánování - Informace ze dne 2.3.2018 - průvodní e-mail

28 - Sociální služby - Komunitní plánování - Informace ze dne 2.3.2018 - příloha

32 - MMR - proloužení lhůty k výstavabě domů a doložení k dotaci