Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Platný územní plán obce Stratov -

zákonem dané (povinné) kroky po jeho vydání

aktualizováno 26.4.2021:

rok 2021:

26.4.2021:

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRATOV za období 2017 - 2021. Dokument - ZDE.                                                                               Zveřejněno od 26.4.2021 do 27.5.2021.

 

 


 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STRATOV

VYDÁN USNESENÍM ZASTUPITELŮ č. 784 na veřejném zasedání dne 7.8.2017

VÝKRESY:

OUP1_KOV_Stratov

OUP2_SUV_Stratov

OUP3_ZPF_Stratov

UP1_ZCU_Stratov

UP2_HLV_Stratov

UP3_VPS_Stratov

 

TEXTOVÁ ČÁST :

UP_Stratov

 


Projednávání nového územního plánu obce Stratov

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STRATOV - středa 14.6.2017 od 17,00

Pořizovatel oznamuje podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Stratov se koná ve středu 14. 6. 2017 od 17:00 hodin se schůzkou pozvaných obecním úřadu ve Stratově.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 21. 6. 2017 včetně může každý uplatnit své připomínky.

Opakované veřejné projednání se v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona koná pouze v rozsahu úprav provedených na základě výsledků veřejného projednání. Týká se tedy pouze těch změn, ke kterým v dokumentaci návrhu ÚP došlo mezi verzemi pro veřejné a opakované veřejné projednání.

CELÝ DOKUMENT OD POŘIZOVATELE - ZDE.

 

Původní dokumentace pro veřejné projednávání:

OUP1_KOV_Stratov

OUP2_SUV_Stratov

OUP3_ZPF_Stratov

UP_Stratov-navrh_pro_VP

UP1_ZCU_Stratov

UP2_HLV_Stratov

UP3_VPS_Stratov

 

Upravená dokumentace v rozsahu úprav provedených na základě výsledků veřejného projednání.pro opakované veřejné projednávání:

OUP1_KOV_Stratov

OUP2_SUV50_Stratov

OUP3_ZPF_Stratov

UP_Stratov-navrh_(§53)

UP1_ZCU_Stratov

UP2_HLV_Stratov

UP3_VPS_Stratov

 


 

10.1.2016 - Návrh rozhodnutí o dalším postupu při pořizování

Územního plánu obce Stratov

Po veřejném projednání územního plánu obce Stratov, jež proběhlo 21.11.2016, bylo podáno několik námitek k návrhu. Tyto byly zpracovány a navržen postup. Zároveň došlo k obeslání dotčených orgánů. Nyní se čeká, jak se dotčené orgány vyjádří a jak o jednotlivých námitkách rozhodne zastupitelstvo obce.

ZDE je Návrh rozhodnutí o dalším postupu při pořizování Územního plánu obce Stratov.

 

O dalších krocích budete průběžně informováni.


12.10.2016 - Veřejné projednání územního plánu obce Stratov:

Veřejné projednání návrhu územního plánu Stratov se koná v pondělí 21.11.2016 v 17,00 hodin v zasedací místnostnosti obecního úřadu ve Stratově. Kompletní dokument - ZDE.

Návrh územního plánu Stratov k veřejnému projednání je zveřejněn na stránkách města Lysá nad Labem: http://mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani a obce Stratov uzemni-plan/.


Návrh územního plánu Stratov k veřejnému projednávání - výkresy a textová část

UP1_ZCU_Stratov

UP2_HLV_Stratov

UP3_VPS_Stratov

UP_Stratov-navrh_pro_VP - TEXTOVÁ ČÁST

OUP1_KOV_Stratov

OUP2_SUV_Stratov

OUP3_ZPF_Stratov

 


Podrobnosti k přípravě nového územního plánu obce Stratov:

27.11.2015 - aktualizováno

Upravené a schválené zadání ÚP Stratov - na veřejném zasedání dne 9.11.2015

Zadání ÚP Stratov - návrh

Oznámení - ZDE.

 


Původní územní plán - od roku 2014 do roku 2017

Hlavní výkres schváleného územního plánu ze dne 2.1.2004 - ZDE.

Textová část schváleného územního plánu ze dne 2.1.2004 - ZDE.