Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Hřbitov

Vážení spoluobčané,

Pro veškeré práce, které souvisí s předěláním, úpravou či stavbou hrobové místa a taktéž v souvislosti s kopáním hrobu či ukládání uren, je třeba kontaktovat KVALIFIKOVANÉHO HROBNÍKA - pan Ladislav Dopater, telefon: 605 755 914 ; email: dopater@seznam.cz, který má s naší obcí smluvní vztah a tyto věci minimálně z hlediska legislativy řeší prvotně s nájemci hrobového místa či jejich zástupci a následně pak s obcí. Hrobník zajistí i většinu prací, kompletní nabídka prací včetně kontaktů. (720.2 kB) Veškeré práce na hrobovém místě MUSÍ být předem povoleny provozovatelem a MUSÍ být zaznamenány do HŘBITOVNÍ KNIHY, která je u provozovatele. Zákon o pohřebnictví zpřísňuje podmínky provozování veřejného pohřebiště. Na základě Zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb. z roku 2017 byl zpracován nový Řád veřejného pohřebiště Stratov platný od 1.1.2020 - ke stažení nebo nahlédnutí v PDF souboru. (4.77 MB) V něm jsou specifikovány povinnosti správce veřejného pohřebiště, tedy obce Stratov, nájemce hrobového místa a taktéž pro provozovatele pohřebních služeb. Jsou v něm specifikovány i úkony, které musí každá z výše uvedených stran učinit.

Dovolujeme si Vás požádat o dodržování povinností pro nájemce hrobového místa, a to buď při příležitosti předělávání hrobového místa (zařízení) nebo v případě, že do hrobového místa budou ukládány lidské pozůstatky, které může do hrobu ukládat pouze oprávněná fyzická nebo právnická osoba, a to s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště. Pohřební služby by toto měly samozřejmě vědět také, ovšem nemáme úplně ty nejlepší zkušenosti a ve většině případů přijdou dokumenty pozdě (tedy přeskočí se ten souhlas provozovatele) a ještě neúplné. Jsme si vědomi toho, že v tomto případě jde o citlivé věci, ale i tak si Vás dovolujeme zdvořile požádat o spolupráci s administrativou včetně dokladů, které by měla dodat pohřební služba a pozůstalí.

Pokud si nejste v nějaké situaci jisti, tak volejte buď výše uvedeného hrobníka nebo na obecní úřad na telefon 325 551 461.

Dokumenty ke stažení, které je třeba v předstihu před zahájením prací kompletně vyplněné předat provozovateli veřejného pohřebiště:

Děkujeme za pochopení, provozovatel veřejného pohřebiště, obec Stratov.

Nabídka na kamenické práce:

kamenictví Kůrka