Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Odpady

ROK 2024:

Cena odpadů pro rok 2024:

Odpady.......................... 900,- Kč / osoba nebo trvale neobydlená nemovitost za rok

 

Kalendář svozu odpadů na rok 2024 pro Obec Stratov - PLATNÝ od 1.4.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 221.3 kB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

platné od 1.1.2024 do 31.12.2024:

Kalendář svozu odpadů na rok 2024 pro Obec Stratov Typ: PDF dokument, Velikost: 202.86 kB

 


 

ROK 2023:

 

Vážení spoluobčané.

Od úterý 18.4.2023 došlo k rozšíření stanovišť tříděného odpadu o dvě tato místa. Jedno nové vzniklo na prostranství před domy č.p. 23, 24, 25, 26 v severní části obce při komunikaci k Milovicím. Druhé pak u trafostanice u Dětského hřiště v lokalitě Za Radostí II.

Aktuální síť stanovišť tříděného odpadu i s počty jednotlivých druhů kontejnerů. (1.15 MB)

staniviště tříděného odpadu - stav 04/2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář svozů pro komunální a tříděný odpad pro rok 2023:

Svozový kalendář pro rok 2023 (170.84 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena odpadů pro rok 2023:

Odpady.......................... 840,- Kč / osoba nebo trvale neobydlená nemovitost za rok

POROVNÁNÍ - PŘEHLED NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE STRATOV ZA ROKY 2018 AŽ 2023 (288.76 kB)

 


ROK 2021:

18.8.2021:

Kontakt na případné reklamace svozu KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnice) svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro občany:

Vyhodnocení soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2020":

Naše obec obsadila 292 místo ze 433 obcí s počtem obyvatel mezi 500 až 1999.

Pořadí v předchozích rocích:

V roce 2019 jsme obsadili ve stejné kategorii 220 místo z 431 obcí:

V roce 2018 jsme obsadili ve stejné kategorii 67 místo z 429 obcí:

V roce 2017 jsme obsadili ve stejné kategorii 141 místo z 422 obcí:

Změny v ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ - vývoj limitů komunálního odpadu na osobu a rok, sankcí za jejich překročení a cen za uložení odpadů na skládce, doplnění míst tříděného odpadu o 2 kontejnery na papír a aktuální soupis míst a nádob tříděného odpadu:

Aktualizovaná mapka stanovišť tříděného odpadu ke dni 29.4.2021 poté, co na stanoviště č.1 a č.4 byl dodán další kontejner na papír, kartony, atd.

  • Mapka stanovišť - ZDE.

ROK 2019:

Svoz nebezpečných odpadů proběhne dne 9.11.2019 v 11,00 hodin od stodoly obecního úřadu u fotbalového hřiště.

  • Podrobnosti ke svozu - ZDE.

ROK 2018:

Svoz nebezpečných odpadů proběhne dne 20.10.2018 v 11,00 hodin od stodoly obecního úřadu u fotbalového hřiště.

  • Podrobnosti ke svozu - ZDE.

1.2.2018

Na základě dohody se svozovou firmou bylo dojednáno, že svoz tříděné komodity

PAPÍR bude prováděn každé pondělí, nikoliv každé liché pondělí.

Věříme, že tato skutečnost přispěje ke zlepšení situace okolo kontejnerů a zároveň se tím zvýší množství vytříděného papíru. I přes tuto skutečnost Vás žádáme právě u komodity papír o jeho ukládání tak, aby v kontejneru zabíral co nejméně místa. Především u krabic je buď složte do minimální velikosti, případně alespoň sešlapejte.

Děkujeme.

Aktuální termíny pro svoz a likvidaci ostatních odpadů:

Svoz elektroodpadu (svážíme sami od vašich nemovitostí - stačí umístit den před svozen před dům):

Každé první pondělí v měsíci, nejbližší svozy tedy:  5.2.2018 ; 5.3.2018 ; 9.4.2018 ; 7.5.2018 ; 4.6.2018

Velkoobjemný odpad (!!!! mezi velkoobjemný odpad NEPATŘÍ to, když vyklízíte (například po někom) dům, na to si musíte objednat kontejner a tento odpad zlikvidovat sami na vlastní náklady !!! - velkoobjemný odpad jsou jednorázové potřeby obyvatel - třeba když si koupíte novou sedačku a tu starou chcete vyhodit !!!)

První a třetí sobotu v měsíci, od 9,00 do 10,00 hodin ve dvoře obecního úřadu   ( vrata vlevo při pohledu na obecní úřad ), nejbližší termíny tedy: 3.2.2018 ; 17.2.2018 ; 3.3.2018 ; 17.3.2018 ; 7.4.2018 ; 21.4.2018 ; 5.5.2018 ; 19.5.2018 ; 2.6.2018 ; 16.6.2018

Nebezpečný odpad ( například: barvy ; technické oleje ; pneumatiky POUZE z osobních automobilů - BEZ DISKŮ ; zářivky ; znečištěné obaly ; lepidla ; pryskyřice ; mastné tkaniny ; ředidla ; rozpouštědla ; kyseliny ; zásady ; pesticidy ; léky ; AKU baterie ; monočlánky ; atd. )

Dvakrát do roka, v předem nahlášeném termínu od svozové firmy, nejbližší termín DUBEN 2018 - bude upřesněno v březnu 2018 včetně času, dokdy je třeba VĚCI K LIKVIDACI PŘIVÉZT k obecní stodole u fotbalového hřiště.

9.3.2017

 

Obecní úřad Stratov připravil další novinky v oblasti odpadového hospodářství.

Vážení spoluobčané, do našeho systému odpadového hospodářství od čtvrtka 16.3. přibude možnost ekologické likvidace použitých inkoustových cartridgí a tonerů z laserových tiskáren.

Do sběrného boxu - viz. obrázek, jež bude umístěn v chodničce v kanceláři obecního úřadu, lze zdarma umístit k recyklaci tonery a cartridge všech výrobců a typů. Do sběrného boxu je prosím vkládejte v airbagu (vzduchový obal), igelitovém sáčku, novinách nebo jinak zabalený (aby nedošlo k jejich poškození).

Naopak do sběrného boxu !! nevhazujte !! tonerové válce.

Děkujeme, že myslíte na přírodu.


ROK 2016

27.10.2016

Obecní úřad připravil dvě novinky v oblasti odpadů, případně služeb v oblasti odpadů:

1/ První novinka se týká zapojení obce do systému zpětného odběru elektrospotřebičů s firmou Elektrowin. Velké i malé elektrospotřebiče - co se dá odevzdat najdete - ZDE.

Obec Stratov jako místo zpětného odběru určilo budovu obecního úřadu, kde na zpěvněných prostorách za úřadem tyto spotřebiče shromažďuje. Místo je označeno na vratech vlevo od obecního úřadu - viz. foto. Zde na zpevněnou plochu před vraty můžete přistavit svůj elektrospotřebič, jenž vám dosloužil. Taktéž je možné jej dát na místo k obecní stodole.

Již jsme odevzdali první várku velkých spotřebičů, konkrétně 4 kusy velkých spotřebičů (myčky, pračky, kamna, atd.) a 15 kusů chladících zařízení (lednice a mrazáky) - doklad o odvozu ZDE.

Abychom podpořili likvidaci rozhodli jsme se, že budeme zkušebně každé první pondělí v měsíci (prozatím 7.11.2016 a 5.12.2016 ) v dopoledních hodinách provádět svoz těchto spotřebičů přímo od vašich nemovitostí. Pokud tato služba bude mít pozitivní ohlas, budeme v ní pokračovat i nadále. Máte-li tedy nějaký elektrospotřebič k odevzdání, dejte jej prosím před vaši nemovitost, my ho naložíme a odvezeme. K úplné dokonalosti bychom uvítali, kdyby jste nám na e-mail zaslali informaci, že před vaši nemovitost elektrospotřebič umisťujete.

2/ Jako druhou novinku nabízíme nově od 1.11.2016 možnost likvidace jedlých olejů z domácností, a to v uzavřených PET lahvích, které je možné vhodit do speciální popelnice - ZDE, jež bude umístěna vlevo vedle stojanu na EKO vodu u obecního úřadu.

Věříme, že se i tato služba osvědčí a bude využívána.

Předem děkujeme za spolupráci při uvedení výše uvedených novinek do celkového systému odpadového hospodářství naší obce.

Tříděný odpad - AKTUALIZOVÁNO

Na stanovišti č.1 - před č.p.72, tedy sídlem firmy Bohemiaseed, byl doplněn kontejner na TETRA-PACK, tedy na kartony od mléka, džusů, vína, atd.

Aktuální rozmístění stanovišť tříděného odpadu s druhy a počty kontejnerů ke dni 13.4.2016 - ZDE.

Výměna popelnic - při poškození firmou

Výměnu popelnic, jež byly poškozeny pracovníky svozové firmy při vyprazdňování popelnice v rámci pravidelného středečního svozu řeší výhradně dispečer svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, pan Heuchel, telefon: 606 685 921.

V případě, že se prokáže, že poškození bylo na straně svozové firmy, je výměna bezplatná.

Výměna popelnic - vlastním poškozením

Výměnu popelnic, jež byly poškozeny vlastním poškozením při manipulaci s popelnicí či vhozením žhavého popela, případně při jiné příležitosti může řešit buď:

a/ dispečer svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, pan Heuchel, telefon: 606 685 921

b/  obecní úřad, pokud má k dispozici volné popelnice k prodeji

V případě vlastního poškození je výměna zpoplatněna, a to částkou 605,- Kč vč. DPH malá popelnice a 847,- Kč vč. DPH velká popenice.

ROK 2015

Tříděný odpad - AKTUALIZOVÁNO

Dne 18.8.2015 došlo k navýšení počtu kontejnerů na papír na dvou sběrných místech. V  MAPCE  najdete umístění kontejnerů a také počty a druhy na jednotlivých sběrných místech aktuální ke dni 18.8.2015.

Zahájení soutěže MY TŘÍDÍME

TŘÍDĚNÝ ODPAD

KONKRÉTNÍ TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2015 -

ÚSPORA ENERGIE V OBCI STRATOV ZA ROK 2014

V přiloženém souboru - ZDE KE STAŽENÍ lze shlédnout úsporu energie naší obce, které bylo docíleno díky třídění vašich odpadů. Děkujeme, že třídíte odpad.

Odpady v roce 2015

Poplatek za odpady na rok 2015 zůstává ve stejné výši jako v  roce 2013 a 2014 a činí 516,- Kč za osobu trvale přihlášenou. Částku 516,- Kč uhradí i majitelé objektů, v nichž není nikdo trvale přihlášen nebo slouží jako rekreační objekt. Celou částku je třeba uhradit maximálně ve třech splátkách do 31.3.2015. Až po úhradě celé částky za všechny osoby přihlášené v objektu či bytě, popřípadě za  neobydlený či rekreační objekt, obdrží plátci novou svozovou známku na rok 2015. Platby je možné provádět na obecním úřadě nebo převodem na účet: 8727191/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo popisné. Do poznámky lze uvést, jedná-li se o část poplatku, popřípadě za koho je poplatek hrazen.

2014

Tříděný odpad

V poslení době došlo k navýšení počtu míst tříděného odpadu a také k jejich doplnění o kontejnery na textil. Máme 4 sběrná místa. V MAPCE najdete umístění kontejnerů a také počty a druhy na jednotlivých sběrných místech.

Kontejnery na BIOodpad

Od pátku 24.10. od dopoledních hodin do neděle 26.10. do odpoledních hodin budou na autobusové zastávce k dispozici kontejnery na listí, trávu, spadané ovoce a větve do maximálního průměru 5 cm, a to i pro obyvatele obce. Využijte tedy této možnosti. Žádáme vás, aby jste do kontejnerů dávali jen to, co tam patří. Děkujeme za pochopení. 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ DNE 15.11.2014

Svoz nebezpečného odpadu se přesouvá z organizačních důvodů svozové firmy ze soboty 8.11.2014 na sobotu 15.11.2014, na čas 12,15 hodin. Místo, tedy obecní stodola, zůstává stejné. Informace, co do nebezpečného odpadu patří a co nikoliv najdete na letáku, jenž je ve vývěsce u obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

LETÁK ZDE:

14.3.2014 - SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ DNE 3.5.2014

Svozová firma organizuje svoz nebezpečného odpadu, který se uskuteční v sobotu 3.5.2014 od 10,45 do 11,15 hodin. V případě, že chcete využít tuto službu, je třeba vše co chcete likvidovat a jedná se o nebezpečný odpad, přivézt v den svozu nejpozději do 10,30 hodin ke stodole u fotbalového hřiště.

Co vše je považováno za nebezpečný odpad je uvedeno v letáku ZDE.

Odpady v roce 2014

Poplatek za odpady na rok 2014 zůstává ve stejné výši jako v roce 2013 a činí 516,- Kč za osobu trvale přihlášenou. Částku 516,- Kč uhradí i majitelé objektů, v nichž není nikdo trvale přihlášen nebo slouží jako rekreační objekt. Celou částku je třeba uhradit maximálně ve třech splátkách do 31.3.2014. Až po úhradě celé částky za všechny osoby přihlášené v objektu či bytě, popřípadě za  neobydlený či rekreační objekt, obdrží plátci novou svozovou známku na rok 2014. Platby je možné provádět na obecním úřadě nebo převodem na účet: 8727191/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo popisné. Do poznámky lze uvést, jedná-li se o část poplatku, popřípadě za koho je poplatek hrazen.

2013

Poplatek za odpady na rok 2013 činí 516,- Kč za osobu trvale přihlášenou. Částku 516,- Kč uhradí i majitelé objektů, v nichž není nikdo trvale přihlášen nebo slouží jako rekreační objekt. Celou částku je třeba uhradit maximálně ve třech splátkách do 31.3.2013. Až po úhradě celé částky za všechny osoby přihlášené v objektu či bytě, popřípadě za neobydlený či rekreační objekt, obdrží plátci novou svozovou známku na rok 2013. Platby je možné provádět na obecním úřadě nebo převodem na účet: 8727191/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo popisné. Do poznámky lze uvést, jedná-li se o část poplatku, popřípadě za koho je poplatek hrazen.

2012

Z důvodu zpoplatnění od svozové firmy - viz. SDĚLENÍ budou nové popelnice vydávány oproti úhradě 600,-Kč za malou popelnici a 840,- Kč za velkou popelnici.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

ÚSPORA ENERGIE V OBCI STRATOV ZA ROK 2011

V přiloženém souboru lze shlédnout úsporu energie naší obce, které bylo docíleno díky třídění vašich odpadů. Děkujeme, že třídíte odpad.

Soubor ZDE:

24.6.2011

Zde najdete zajímavou aktuální informaci o množství vytříděného odpadu včetně finanční odměny za třídění v naší obci za rok 2010 a zároveň osvědčení o úspoře energie a úspoře CO 2.

Děkujeme, že třídíte odpad.