Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Chodníky v obci

Chodníky v obci Stratov - projekční práce:

Předpokládaná doba realizace projektu až ke stavebnímu povolení: duben 2015 - 15.12.2015

Akce je plně financována z rozpočtu obce. Podrobnosti o akci Vám sdělíme na obecním úřadě.

AKTUÁLNÍ STAV ke dni 15.7.2015:

  • došlo k rozdělení na 3. etapy:
  1. cesta k vlakové zastávce
  2. chodníky lemující komunikaci Lysá - Kostomlaty a navazující k vlakové zastávce
  3. chodníky směrem na Milovice

V současnosti u etapy 1. proběhlo jednání zsátupců Českých drah, SŽDC, SÚS a DI PČR a dalších nad návrhy, byl vybrán jeden z nich a momentálně se dodělává podrobnější dokumentace pro obeslání dotčených orgánů k vyjádření a podání žádosti o vydání ÚR, což je reálně někdy koncem srpna či začátkem září 2015.

U etapy 2. se řeší někaolik detailů kritických míst - autobusové zastávky, napojení na etapu 1. k vlakové zastávce, křižovatka s přechody a prostranství u obecního úřadu - parkování a vyřešení soukromých pozemků.

Etapa 3. se začne řešit až bude postoupeno dále s etapou č.1.

V případě zájmu můžeme nechat nahlédnout do dokumentace, která je připravována.