Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Zateplení budovy č.p.51 - obchod

V pondělí 29.6.2015 bylo předáno dílo, jenž bylo předmětem smlouvy. Při předání byly zjištěny drobné závady, které nebránily převzetí stavby a byly až na malé výjimky (krytky na dveřích, atd.) odstraněny ke dni 2.7.2015, jak bylo dohodnuto. V současnosti probíhá administrativní část akce - proúčtovávání dotace, doložení všech podkladů, monitorovací zprávy, atd.

Akce je spolufinancována z dotace v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), 50. výzva OPŽP, Prioritní osa 3, oblast podpory 3.

v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), 50. výzva, Prioritní osa 3, oblast podpory 3.1

Realizace akce obnášela výměnu topné soustavy včetně zdroje, kde je nově zdrojem tepelné čerpadlo. Dále byla vyměněna všechna okna, dveře a výlohy a  v  neposlední řadě došlo k zateplení budovy včetně základů, stropu a střechy nad přístavkem ze dvora objektu.

V rámci toho jsme sami provedli odvodnění ze střech do dešťových příkopů - FOTO.

Výsledkem akce je nový vzhled budovy:

Fasáda - jižní pohled

Dále bude následovat po schválení projektové dokumentace na chodníky úprava prostranství před budovou, včetně vybudování přechodů, atd.

V dalším období bychom rádi využili prostranství půdy k výstavbě bytu, na který již máme projekt a stavební povolení. První fáze - zbourání hospodářských objektů - FOTO a na jejich místě následná výstavba vstupní haly a pomocné místnosti - FOTO.

V těchto prostorách budou ještě v letošním roce instalována okna a vchodové dveře, aby bylo možné v chladnějších a deštivějších dnech pracovat na půdní vestavbě.