Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Územní plán

Platný územní plán obce Stratov - zákonem dané (povinné) kroky po jeho vydání

aktualizováno 26.4.2021:

rok 2021:

26.4.2021:

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRATOV za období 2017 - 2021. Dokument - ZDE.
Zveřejněno od 26.4.2021 do 27.5.2021.

Nový územní plán obce Stratov vydán usnesením zastupitelů č. 784 na veřejném zasedání dne 7.8.2017

VÝKRESY:

TEXTOVÁ ČÁST:

Projednávání nového územního plánu obce Stratov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STRATOV - středa 14.6.2017 od 17,00

Pořizovatel oznamuje podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Stratov se koná ve středu 14. 6. 2017 od 17:00 hodin se schůzkou pozvaných obecním úřadu ve Stratově.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 21. 6. 2017 včetně může každý uplatnit své připomínky.

Opakované veřejné projednání se v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona koná pouze v rozsahu úprav provedených na základě výsledků veřejného projednání. Týká se tedy pouze těch změn, ke kterým v dokumentaci návrhu ÚP došlo mezi verzemi pro veřejné a opakované veřejné projednání.

  • CELÝ DOKUMENT OD POŘIZOVATELE - ZDE.

Původní dokumentace pro veřejné projednávání:

Upravená dokumentace v rozsahu úprav provedených na základě výsledků veřejného projednání.pro opakované veřejné projednávání:

10.1.2016 - Návrh rozhodnutí o dalším postupu při pořizování Územního plánu obce Stratov

Po veřejném projednání územního plánu obce Stratov, jež proběhlo 21.11.2016, bylo podáno několik námitek k návrhu. Tyto byly zpracovány a navržen postup. Zároveň došlo k obeslání dotčených orgánů. Nyní se čeká, jak se dotčené orgány vyjádří a jak o jednotlivých námitkách rozhodne zastupitelstvo obce.

ZDE je Návrh rozhodnutí o dalším postupu při pořizování Územního plánu obce Stratov.

O dalších krocích budete průběžně informováni.

12.10.2016 - Veřejné projednání územního plánu obce Stratov:

Veřejné projednání návrhu územního plánu Stratov se koná v pondělí 21.11.2016 v 17,00 hodin v zasedací místnostnosti obecního úřadu ve Stratově. Kompletní dokument - ZDE.

Návrh územního plánu Stratov k veřejnému projednání je zveřejněn na stránkách města Lysá nad Labem: mestolysa.cz a obce Stratov uzemni-plan.

Návrh územního plánu Stratov k veřejnému projednávání - výkresy a textová část

Podrobnosti k přípravě nového územního plánu obce Stratov:

27.11.2015 - aktualizováno

Původní územní plán - od roku 2014 do roku 2017

  • Hlavní výkres schváleného územního plánu ze dne 2.1.2004 - ZDE.
  • Textová část schváleného územního plánu ze dne 2.1.2004 - ZDE.