Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Stratov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Stratov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Josef Horvát - starosta
Lenka Novotná - místostarosta
Dita Čeňková - účetní, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Stratov
Stratov 90
289 22 p.Lysá nad Labem
IČO: 00239828
 
Telefon:      
Kancelář starosty: 325 553 977 mobil: 724188660
Kancelář: 325 551 461    
       
E-mail: obec@stratov.cz, starosta@stratov.cz
Internet. stránky: www.stratov.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Stratov
Stratov 90
289 22 p.Lysá nad Labem

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Stratov
Stratov 90
289 22 p.Lysá nad Labem

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 13:00  
Středa 8:00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 13:00  
Pátek 8:00 - 12:00  
     

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 325 551 461
   
Kancelář starosty
Tel: 325 553 977
Mobil: 724 188 660
e-mail: starosta@stratov.cz

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.stratov.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@stratov.cz

4.8.

Další elektronické adresy

starosta@stratov.cz

5.

Bankovní spojení

název banky KB Nymburk a.s.
číslo účtu/kód banky: 8727191/0100

6.

00239828

7.

DIČ

CZ00239828 - plátce DPH od 1.7.2013

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Aktuání rozpočty najdete na: urad-obce/uredni-deska/ , záložka rozpočty

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu XXXXX
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu XXXXX

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Stratov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Stratov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 - ZDE.

Výroční zpráva za rok 2020 - ZDE.

Výroční zpráva za rok 2019 - ZDE.

Výroční zpráva za rok 2018 - ZDE.

Výroční zpráva za rok 2017 - ZDE.