Menu
​​ID datové schránky: k25au93
Obec Stratov
Stratov Oficiální stránky obce

Voda

Kalkulace vodného a stočného na rok 2024 a výhled na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 393.3 kB

 

 • Cena vodného pro rok 2024:

Vodné....... 35,- Kč bez DPH..... 39,20 Kč vč. DPH za 1 m3

 

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 355.2 kB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o odpočet stočného na základě instalovaného podružného vodoměru:

 • Žádost o odpočet stočného na základě podružného vodoměru - ZDE. Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.99 kB
 • Dodatek č. ke smlouvě VaK - VZOR k odpočtu stočného na základě podružného vodoměru - ZDE. Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.81 kB

 

Smlouvy VaK:

 • Ohlášení změny údajů uvedených ve Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - ZDE.

Veřejný vodovod Stratov:

 • Reklamační řád platný od 01.11.2020 - ZDE.
 • Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.11.2020 - ZDE.

 • Cena vodného pro rok 2023:

Vodné....... 35,- Kč bez DPH..... 38,50 Kč vč. DPH za 1 m3

 

 


Nejnovější vzorek vody č. K3745/2022 odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 08.11.2022 v č.p.90

Vzorek - KRÁCENÝ - vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 8.11.2022 v č.p.90 (1.59 MB)

 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. K4490/2021 odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 23.11.2021 v č.p.90 - ZDE.

 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 31.8.2021 v č.p.190.

 • Rozbor vzorku vody - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. K 486/2021 ze dne 16.2.2021

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.175 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Výpočet - KALKULACE - ceny pro vodné a stočné na rok 2021 a rok 2022

 • KALKULACE ceny pro vodné a stočné na rok 2021 a rok 2022 - ZDE.

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020

 • Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
 • cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 - ZDE.

Vzorek vody odebraný z veřejného vodovodu Stratov dne 24.11.2020.

 • Vzorek vody č. D 2831/2020 ze dne 24.11.2020
 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.90 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. K 1981/2020 ze dne 4.8.2020

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.167 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. D 2831/2020 ze dne 12.5.2020

 • Úplný Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.90 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 554/2020 ze dne 25.2.2020

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.72 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 4497/2019 ze dne 19.11.2019:

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.90 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 3060/2019 ze dne 20.8.2019:

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.181 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené hladině chloridů - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Kontrolní vzorek vody č. 66572/2019 ze dne 24.6.2019 - kontrolní vzorek z veřejného vodovodu Stratov odebraný na základě podnětu Krajské hygienické stanice:

 • Každoročně je z veřejného vodovodu Stratov odebrán kontrrolní vzorek v rozsahu úplný vzorek dle vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., jež si u akreditované laboratoře objednává Krajská hygienická stanice Nymburk. Tentokrát byl vzorek odebrán dne 24.6.2019.
 • Protokol o zkoušce-kontrolní vzorek - ZDE.
 • Protokol z kontrolního vzorku ze dne 24.6.2019 s výsledkem na straně 3 - ZDE.

KONTROLNÍ vzorek vody č. 1989/2019 ze dne 6.6.2019 ke vzorku č. 3809/2019 ze dne 21.5.2019:

 • Z důvodu zjištění nadlimitního množství mikroorganismů ve vzorku č.3809/2019 ze dne 21.5.2019 byl neprodleně proveden odběr kontrolního vzorku na mikroorganismy ve stejném odběrném místě.
 • Protokol z kontrolního vzorku č. 1989/2019 ze dne 6.6.2019 - ZDE.

Vzorek vody č. 3809/2019 ze dne 21.5.2019:

 • Úplný vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov v rozsahu úplný vzorek dle vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb. odebraný v č.p.90 dne 21.5.2019.
 • Protokol o zkoušce č. 3809/2019 ze dne 21.5.2019. - ZDE.
 • Posouzení analýzy vzorku č. 3809/2019 ze dne 21.5.2019 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené konduktivitě - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 539/2019 ze dne 19.2.2019:

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.72 - ZDE.
 • Stanovisko hydrogeologa z roku 2015 ke zvýšené konduktivitě - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 4188/2018 ze dne 20.11.2018:

 • Krácený Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov odebraný v č.p.61 - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 2938/2018 ze dne 21.8.2018:

 • Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov - ZDE.
 • Stanovisko KHS z roku 2016 k ukazateli konduktivita - ZDE.

Vzorek vody č. 3743/2018 ze dne 22.5.2018:

 • Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov - ZDE.

Vzorek vody č. 590/2018 ze dne 22.5.2018:

Vzorek vody z veřejného vodovodu Stratov - ZDE.

Oprava vodovodního řadu - litinového - před č.p.101 - 9.2.2018

Na základě nahlášení pravděpodobné závady vodovodního řadu před č.p.101, ke kterému došlo ve čtvrtek 8.2.2018, kdy v nahlášeném místě slabě vyvěrala voda ze silnice a přilehlé zpevněné plochy, byla provedena prohlídka terénu a vyhodnocena pravděpodobná příčina závady. Bylo konstatováno, že do rána 9.2.2018 se zajistí technika na vyhrabání v předpokládaném místě závady a zároveň se připraví náhradní díly na opravdu litinového potrubí. Zároveň byly domluveny pravidelné prohlídky místa závady, kdy by v případě poklesu tlaku v celém veřejném řadu nebo při hrozícím nebezpečí od vyvěrající vody, došlo k uzavření části vodovodího řadu. O tomto byli informováni obyvatelé v dotčené lokalitě ve formě SMS zprávy. Vzhledem k tomu, že nic z výše zmíněného se nestalo, došlo k vypnutí vody, na nezbytně nutnou dobu k vyhledání a opravě závady, v pátek 9.2.2018 cca v 8,30 hodin. Ještě předtím došlo k zaměření kabelů veřejného osvětlení, elektřiny a telefonu. Následně proběhly výkopové práce, odpoutění vody z výkopu, lokalizace závady, příprava místa a litinového materiálu na opravu a vlastní oprava. Voda byla do řádnu opětovně puštěna po odstranění závady v čase cca 9,35 hodin. Po čase, během kterého docházelo k postupnému natlakování potrubí, bylo konstatováno, že z místa závady nedochází k žádnému úniku vody a tudíž se přistoupilo k zavezení a zhutnění výkopu, úpravě terénu a průběžnému úklidu okolí.

Kromě výkopové techniky jsme si vystačili s vlastními silami a prostředky, včetně opravného třmenu. Za odvedenou práci děkuji zaměstnancům, jež se na tom podíleli.

starosta obce

Nejnovější rozbory vody z veřejného vodovodu Stratov - 23.5.2017 a 13.6.2017

Zveřejňujeme nejnovější vzorek z veřejného vodovodu Stratov, jež byl na základě schváleného plánu odběrů na rok 2017 odebrán dne 23.5.2017 na adrese č.p. 90 v rozsahu - ÚPLNÝ VZOREK - doplněný o odběry na pesticidy.

Protokol o zkoušce - zde ke stažení

Krajská hygienická stanice provedla dne 13.6.2017 svůj kontrolní odběr z veřejného vodovodu Stratov, na adrese č.p.101 taktéž v rozsahu - ÚPLNÝ VZOREK - doplněný o odběry na pesticidy.

Protokol o zkoušce - ZDE.

Na základě Protokolu o kontrole - zde ke stažení jež byl zpracován na základě odebraného kontrolního vzorku, bylo konstatováno (oba tyto parametry jsou zvýšené i ve vzorku, jež byl odebrán dne 23.5.2017 - uveden výše) v č.10 na straně 3 následující: 

"Dle vyhlášky 252 je mezní hodnota ukazatele „chloridy“ 100 mg/l. Ve zkoumaném vzorku vody byla zjištěna hodnota tohoto ukazatele 137 mg/l.
V roce 2015 bylo provedeno posouzení hydrogeologických poměrů v okolí vodního zdroje z něhož je vodovod pro veřejnou potřebu Stratov zásobován pitou vodou. Na základě tohoto posouzení je voda klasifikována se zvýšenou mineralizací NaCl a tím zvýšenou přítomností iontů Na a Cl. Zvýšená koncentrace chloridů v podzemní vodě je přírodního původu a proto se hodnoty chloridů až do 250 mg/l považují za vyhovující požadavkům vyhlášky 252. Vývoj koncentrací chloridů je nadále sledován.

Mezní hodnota ukazatele „konduktivita“ dle vyhlášky 252 je 125 mS/m. Hodnota, zjištěná v odebraném vzorku vody, je 144 mS/m. Hodnota ukazatele „konduktivita“ není hodnocena jako nadlimitní s ohledem na přímou souvislost s naměřenou vyšší hodnotou chloridů.

Laboratorní expertízou bylo zjištěno, že kvalita vody v daném rozsahu vyšetření vyhovuje § 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 252."

Toto vyhodnocení se vztahuje i na vzorek odebraný dne 23.5.2017, kde je záběrem uvedeno, že nevyhovuje vyhlášce 252. I tento vzorek je tedy v pořádku a kvalita vody vyhovuje§ 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 252.

Protokol o zkoušce v čl.10 na straně 3 dále konstatuje toto:

"Závěr:
Kontrolovaná osoba dle zjištěných skutečností splnila povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 věta první zákona č. 258, při provozu vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovod Stratov, provozovatel: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 00239828, tj. zajistila, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle § 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 vyhlášky.
Výsledek rozboru je podrobně uveden v protokolu o zkoušce č. 64228/2017 - ZDE. Tento byl doručen provozovateli vodovodu společně s protokolem o kontrole."

OMEZENÍ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZÁVLAHY TRÁVNÍKŮ A ZAHRAD - 30.6.2017.

Obecní úřad Stratov z důvodu více než dvojnásobné spotřeby vody za dny uplynulého víkendu, kdy se hladina vody ve vodojemu dostala až na samou hranici minima, vyhlašuje s ohledem nutnosti přednostního zajištění vody pro běžné účely, omezení napouštění bazénů z veřejného vodovodu. Pokud bude tento zákaz porušován, nejsme schopni zajistit dodávku vody v dostatečném množství a v nejhorším případě může dojít i k odstávce z důvodu nedostatku vody. Zároveň vyzýváme občany, aby taktéž omezili v maximální možné míře zálivku zahrad a trávníků, a to ze stejných důvodů, tedy přednostního zajištění vody pro běžné účely. Kapacitu vody ve vodojemu jsme zvýšili na maximální možné množství, i tak ale kapacita vodojemu včetně nátoku od vrtů ani zdaleka nepokryla spotřebu vody, a to ani okamžitou ani dlouhodobou. Statistiky odběrů od 2.března 2017 do 28.května 2017 jsou zveřejněny ZDE. Spotřeba v m3 je uvedena ve sloupečku úplně vpravo, ke každému jednotlivému dni, kdy byla spotřeba zapisována.

Děkujeme za pochopení a respektování. Obecní úřad Stratov.

 

Vzorek vody ze dne 21.2.2017:

 • Dne 21.2.2017 byl z veřejného vodovodu odebrán, dle plánu odběrů, vzorek vody dle vyhlášky 252/2004 v rozsahu krácený. Odběr byl proveden v č.p.101.
 • Protokol k rozboru - ZDE
 • Vyjádření hygieny (ke staršímu vzorku, ale platné) k nadlimitním hodnotám konduktivity - ZDE.

Předchozí vzorek vody ze dne 8.11.2016:

 • Zveřejňujeme předchozí vzorek vody z veřejného vodovudu Stratov, odebraný dle schváleného plánu odběrů v č.p.72 dne 8.11.2016.
 • Rozbor - ZDE.
 • Vyjádření hygieny (ke staršímu vzorku, ale platné) k nadlimitním hodnotám konduktivity - ZDE.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY - nové vzorky doručené 12.9.2016

Aktualizace ze dne 12.9.2016:

Dnes, 12.9.2016 jsme e-mailem obdrželi výsledky rozboru vody z veřejného vodovodu (odebrané laboratoří dle ročního plánu v umývárně sportovních kabin v č.p.190), které vykazují v parametrech, kvůli nimž bylo Krajskou hygienickou stanicí omezeno používání vody z veřejného vodovod Stratov jako pitné hodnoty v normě, konkrétně: dusičnany (řádek 8 - vyznačeno) 46,8 mg/l (norma je 50 mg/litr) a všechny mikrobiologické ukazatele (řádek 1 - 4 - vyznačeno) vše v normě.

VZOREK z veřejného vodovodu Stratov - umyvadlo č.p.190 - ZDE.

Stejně jako při minulých odběrech jsme odebírali vzorek taktéž přímo z vrtů, abychom měli přesnou informaci o vodě z jednotlivých vrtů, a to v ukazatelích, kvůli nimž nám bylo omezeno používání vody jako pitné. Jak jsme zveřejňovali v předchozí aktualizaci, tak jsme do vrtu S1, jež má dobré hodnoty "problematických ukazatelů" vložili druhé čerpadlo, abychom: 1/ zvýšili množství dodávané vody, jež pokryje denní spotřebu při teplém počasí, kdy je spotřeba o 60-80 % vyšší, než obvykle ; 2/ provedli čerpací zkoušku, zda-li je vody ve vrtu S1 dostatečné množství, abychom jí takto mohli čerpat dlouhodobě.                        

V žádosti o navýšení odběru jsme požadovali zvýšení limitu na 1,3 litru / s. K vydání rozhodnutí o navýšení odběru již zbývá dostat kladné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, inspektorátu lázní a zřídel. Ostatní stanoviska s kladným vyjádřením již máme a předali jsme je na vodoprávní úřad. Věříme, že vše dobře dopadne a vodu budeme moci čerpat ve zvýšeném množství.

VZOREK z vrtu S1 - ZDE.

VZOREK z vrtu S2 - ZDE.

Ohledně omezení používání vody jako pitné budeme v co nejkratší době jednat s Krajskou hygienickou stanicí a o rozhodnutí o dalším postupu vás budeme neprodleně informovat.

Předchozí aktualizace ze dne 1.9.2016:

Čerpací zkouška na vrtu S1 probíhá prozatím s kladným průběžným výsledkem, což znamená, že vrt S1 je bez poklesu hladiny schopen dodávat 1,3 litru / s, což je požadované množství odběru, o něž žádáme na vodoprávním úřadě k souhlasu. K tomu se vyjadřují některé instituce - Povodí Labe; Ministerstvo zdravotnictví - útvar lázní a zřídel, atd. V průběhu září by mělo dojít k rozhodnutí, zda-li nám navýšení bude povoleno.

V současnosti dodáváme do systému, v rámci čerpací zkoušky, dostatečné množství vody pouze z vrtu S1, kde byla, podle výsledků rozboru ze dne 2.8.2016 - ZDE, hladina dusičnanů pod hranicí normy. Dne 30.8.2016 byl odebrán vzorek vody z veřejného vodovodu a taktéž z jednotlivých vrtů. Na základě výsledků rozboru, jež budou známy někdy v týdnu od 5.9. do 9.9. budeme jednat s Hygienickou stanicí o dalším postupu ve věci omezení užívání pitné vody.

Mateřská škola, jež zahájila nový školní rok ve čtvrtek 1.9., je zásobena pitnou vodou ve formě balené vody.

O nových skutečnostech budete informováni.

Předchozí aktualizace ze dne 24.8.2016:

Dnes 24.8.2016 byly zahájena čerpací zkouška na vrtu S1, jež napoví, zda-li je vrt S1 schopen dávat více vody, než v současnosti. Po vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. V případě, že bude výsledek kladný, tedy že vrt dává dostatek vody, bude přistoupeno k výměně stávajícího čerpada ve vrtu, jehož maximální dodávané množství je 0,8 litru / s.

Současně s čerpací zkouškou probíhá i legislativní proces, tedy řízení ve věci navýšení odběru podzemní vody. Řízení bylo dne 19.8.2016 zahájeno - ZDE.

Na 30.8.2016 je taktéž naplánován odněr kontroního vzorku, a to ve stejném rozsahu jako dne 2.8.2016, tedy z vodovodního řadu a dále pak odběr surové vody z obou vrtů. Výsledky rozboru budou neprodleně po jejich obdržení zveřejněny.

Vážení spoluobčané. Na základě odběru kontrolního vzorku vody z veřejného vodovodu nám hygienická stanice s okamžitou platností zakázala používat vodu jako pitnou, a to až minimálně do výsledku kontrolního vzorku, jež bude odebrán v úterý 2.8.2016 a jeho výsledek by měl být znám v pátek 5.8 nebo v pondělí 8.8., podle zpracování laboratoří.

Vodu lze používat po převaření.

 • Kompletní sdělení s vysvětlením dalšího postupu, atd. - ZDE

Nejnovější vzorek vody ze dne 13.6.2016 - úplný vzorek

Čtvrtek 14.7.2016 - žádost o kontrolu neveřejných částí vodovodních přípojek

Obec Stratov, jako provozovatel vodovodu upozorňuje obyvatele na to, že v posledních cca 14-ti dnech byl zaznamenán zvětšený odběr oproti normálnímu dennímu průměru. Žádáme odběratele, aby prověřili ve vlastním zájmu, zda-li jim někde neuniká voda, například prasklá hadice, protékající pojistný ventil na bojleru, případně jiná závada. V ideálním případě proveďte kontrolu tak, že uzavřete všechny kohoutky a případné odběry jinými spotřebiči, například myčka, pračka a zkontrolujte, zda-li se Vám netočí vodoměr. Pokud se netočí, je to v pořádku, pokud ano, je třeba hledat příčinu.

Obec Stratov, jako provozovatel vodovodu, dne 13.7.2016 prováděla  ve spolupráci se specializovanou firmou měření a vyhledávání případných úniků vody ve veřejné části vodovodního řadu. Při této kontrole nebyl zjištěn žádný únik, v jehož důsledku by se zvýšil odběr vody. Vzhledem k tomu, že ani měření není stoprocentní, obracíme se s  žádostí o spolupráci na Vás, odběratele. Zkontrolujte  neveřejné části svých přípojek, tedy vnitřní rozvody vody v domech, případně v zahradách. Provedením kontroly a případným zjištěním závady se předejde případnému nepříjemnému překvapení, jež může nastat při odečtech vodoměrů, jež budou probíhat v říjnu.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Čtvrtek 3.3.2016 - Rekonstrukce vodovodu - zahájení prací

Středa 2.3.2016 - oprava vpodovodu před č.p.110

STŘEDA 20.1.2016 - 16:30 HODIN

Závada OPRAVENA (doufejme, že se neobjeví jiná !!).

Aktualizováno v 16:30 hodin:

Závada OPRAVENA (doufejme, že se neobjeví jiná !!). Nakonec musela být na cca 50 minut vypnuta celá obec, ale snad je již vše v pořádku. Podrobnější info:

Po půlhodině výkopových prací byla dohledána závada - příčný lom na litinovém potrubí, což byla ta lepší, rychlejší a tudíž i levnější varianta opravy. Závada vznikla velmi pravděpodobně vlivem počasí a posuny podloží. Vzhledem k tomu, že ve vodovodním řadu byla spousta vody, musela být tato odčerpávána a vzhledem k průsaku některého ze starších uzávěrů jsme byli nuceni na cca 50 minut vypnout hlavní řad od vodojemu. Po odčerpání a důkladném odbagrování byla závada opravena tzv. "cípantem" - opRavným pásem. Následně byl výkop zavážen suchou zeminou z deponie z bývalé skládky a postupně zhutňován. Vrchní vrstva byla zhotovena ze štěrku, jež byl vyhrabám při bagrování a z jemného štěrku (lomového prachu) z naší deponie. Výkopová zemina, jež zůstala na místě bude po vyschnutí odvezena.

PROSÍME, ABY JSTE PO PRVNÍM ZAPNUTÍ VODY PO ODSTÁVCE TUTO NECHALI ODTÉCT, NEBOŤ PŘÍPOJKA MŮŽE BÝT ZAVZDUŠNĚNA A MŮŽE OBSAHOVAT ZÁKAL A REZ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍA OMLOUVÁME SE ZA NEPŘÍJEMNOSTI

STŘEDA 20.1.2015 - 12,00 HODIN

Závada OPRAVENA (doufejme, že se neobjeví jiná !!). Nakonec musela být na cca 50 minut vypnuta celá obec, ale snad je již vše v pořádku. Později podrobnější info a fotky.

PROSÍME, ABY JSTE PO PRVNÍ ZAPNUTÍ VODY PO ODSTÁVCE TUTO NECHALI ODTÉCT, NEBOŤ MŮŽE OBSAHOVAT ZÁKAL A REZ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

STŘEDA 20.1.2015 - 8,30 HODIN

Vážení spoluobčané. Vzhledem k závadě na litinovém vodovodním řadu v ulici Radost bude v části obce, konkrétně ulice Radost a přilehlé uličky, dále pak lokalita Za Radostí I a Za Radostí II, a to po dobu nezbytně nutnou k opravě vypnuta voda. K vypnutí dojde dnes před zahájením zemních prací, což je plánováno na 8,30. K závadě došlo vinou mrazů a musí být odstraněna, neboť voda v ulici již prosakuje na povrch a je třeba přesně lokalizovat místo a závadu odstranit. Pořiďte si zásobu vody. V případě potřeby bude k dispozici voda po celý den na obecním úřadě. V případě nutnosti volejte na telefon 724 188 660. O ukončení opravy vás budeme informovat. Po znovunapuštění řadu je třeba, aby jste odpustili prvních několik litrů z důvodu možného vniknutí nečistot či rzi. Na mapce najdete označená místa - červeně, kde voda nepoteče a zeleně, kde voda poteče. Část obce na Milovice se výpadek netýká.

MAPKA

ÚTERÝ 19.1.2015

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ. PRAVDĚPODOBNĚ VINOU MRAZŮ DOŠLO NA VODOVODNÍM ŘADU V ULICI "NA RADOSTI" K ZÁVADĚ. Z TOHOTO DŮVODU DOCHÁZELO A DOCHÁZÍ K POKLESU TLAKU VODY. V NĚKTERÝCH ČÁSTECH OBCE PAK DOŠLO A JEŠTĚ MŮŽE V PRŮBĚHU DNEŠKA DOJÍT K ÚPLNÉMU VÝPADKU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. ZÁVADU JSME ZHRUBA LOKALIZOVALI A PROZATÍM JSME PROVIZORNĚ PUSTILI VODU V CELÉ OBCI, ALE JE MOŽNÉ, ŽE VODA Z VRTŮ NEBUDE STAČIT A DOJDE K POKLESU TLAKU ČI K ÚPLNÉMU ZASTAVENÍ ZÁSOBOVÁNÍ. TO OPRAVU NELZE ODHADNOUT. MOMENTÁLNĚ OPRAVDU VÍCE UDĚLAT NEMŮŽEME. ZÍTRA CCA OD 8 HODINY SE ZAČNE PRACOVAT NA JEJÍM ODSTRAŇOVÁNÍ VÝKOPOVÝMI PRACEMI A NÁSLEDNĚ PO PŘESNÉ LOKALIZACI MÍSTA A ROZSAHU ZÁVADY NA OPRAVĚ ČI VÝMĚNĚ ČÁSTI POTRUBÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ JEŠTĚ O LITINOVÉ POTRUBÍ (A VELMI ŠPATNÉ DOSTUPNOSTI DÍLŮ NA TENTO TYP POTRUBÍ) A NAVÍC S OHLEDEM NA POČASÍ NEDOKÁŽEME ODHADNOUT, JAK DLOUHO OPRAVA POTRVÁ. ÚPLNĚ VYPNUTA PO DOBU OPRAVY BY MĚLA BÝT JEN ČÁST OBCE, KONKRÉTNĚ ULICE NA RADOSTI A ULIČKY K NÍ PŘILEHLÉ. POKUD BUDE TŘEBA, BUDE K DISPOZICI VODA NA OBECNÍM ÚŘADĚ (BĚHEM ÚŘEDNÍCH HODIN A POTÉ KDYKOLIV NA ZAVOLÁNÍ NA TELEFON STAROSTY: 724 188 660), PŘÍPADNĚ U VODOJEMU ČI NA JINÉM MÍSTĚ. SLEDUJTE PROSÍM INTERNETOVÉ STRÁNKY A ROZHLAS, BUDEME SE SNAŽIT VÁS PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE ZA NEPŘÍJEMNOSTI

VEŘEJNÝ VODOVOD STRATOV

Zveřejňujeme vyjádření Krajské hygienické stanice k Žádosti o ukončení platnosti Rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody.


Na základě jednání na Krajské hygienické stanici byla ukončena platnost Rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody z vodovodu Stratov. I přes to, že se výše dusičnanů ustálila dlouhodobě pod limitem 50mg/l a bylo zrušeno Rozhodnutí, doporučuje Krajská hygienická stanice především u kojenců nepoužívat tuto vodu pro přípravu pokrmů.

Ekostojan na vodu zůstane nadále funkční.

NOVÝ VRT

Zveřejňujeme Závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu - nového vrtu. Na straně 7 je důležité sdělení, že Podzemní vodu z nového vrtu lze, po předchozí úpravě, považovat za vhodnou k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

ZPRÁVA ZDE.

V současnosti pracujeme na legalizaci vrtu - vydání:

- závazného stanoviska odbor ŽP MěÚ Lysá nd Labem (již vydáno 10.4.2015)

- územního rozhodnutí (zažádáno dne 13.4.2015)

- stavební povolení (vydáno 21.10.2015)

- povolení k nakládání s vodami (vydáno 21.10.2015)

- kolaudace

Současně řešíme technologii úpravny, rekonstrukci přivaděče, úpravu ve vodárenském domku.

O dalších krocích budete informováni.

Děkujeme za pochopení.

Cena vodného a stočného od 1.1.2016 - schváleno na veř. zasedání 14.12.2015

1. Cena vodného za m3 je stanovena zastupiteli obce ve výši 22,- Kč včetně DPH (tedy o 1,- Kč více, než v roce předešlém)

2. Cena stočného za m3 je stanovena zastupiteli obce ve výši 41,- Kč včetně DPH (tedy o 2,- Kč více, než v roce předešlém)

Nejnovější vzorky vody - rok 2016

Nejnovější vzorek z vodovodu Stratov, odebraný dne 22.3.2016 dle plánu vzorků na rok 2016 - ZDE.

Zvýšená konduktivita (veličina u které je stanovena mezní hodnota /MH/, nikoliv nejvyšší mezní hodnota /NMH/), což je dlouhotrvající jev, byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí a ZDE je vyjádření.

Pro porovnání se vzorkem, jež by odebrán dle našeho schváleného pánu odběrů, můžete ZDE  shlédnout kontrolní namátkový vzorek odebraný Zdravotním ústavem dne 14.3.2016.

Starší vzorky - rok 2015

Starší vzorky vody - rok 2013 a 2014

Nejnovější vzorek z EKO stojanu 

Starší vzorky z EKO stojanu 

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO

V přiloženém souboru najdete informace k vyúčtování vodného a stočného. Stejný dokument obdržíte (nebo jste již obdrželi) do svých schránek čie-mailů). Soubor ZDE:

15.2.2012 - VÝJIMKA NA MNOŽSTVÍ DUSIČNANŮ

 

Na základě vyhodnocení zdravotních rizik byla Krajskou hygienickou stanicí udělena výjimka na množství dusičnanů v pitné vodě na dobu 3 let. Po tuto dobu je třeba, aby provozovatel tuto situaci řešil. V současnosti se pracuje na studii úpravny vody a jejích investičních a především provozních nákladech.

Celá výjimka k nahlédnutí zde:

Zpracovaný posudek Zdravotního ústavu je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu.

9.11.

Voda - dne 19.10. byl odebrán vzorek z vrtu S1 a z vrtu S2. Výsledek toho lepšího je cca 50% nad limitem a po konzultaci s hygienickou stanicí budeme v nejbližší době žádat o výjimku na dusičnany, která upravuje používání.  O dalším vývoji budete informováni. Vzorky - viz.:
  
Starší vzorky jsou níže.
 
14.9. ODSTÁVKA DODÁVKY VODY
V přiloženém souboru se dozvíte informaci o důvodu závady na vodovodním řadu a o úsecích, kde bude dodávka do doby opravy přerušena. Děkujeme za pochopení.
 
30.8. 

OBECNÍ ÚŘAD SDĚLUJE OBYVATELŮM, ŽE NEDĚLNÍ VÝPADEK DODÁVKY VODY BYL ZPŮSOBEN ZÁVADOU NA PŘIVADĚČI DO VODOJEMU. ZÁVADA BYLA NEPRODLENĚ PO ZJIŠTĚNÍ PROZATIMNĚ ODSTRANĚNA. NA DEFINITIVNÍ OPRAVĚ SE JEŠTĚ BUDE V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH PRACOVAT. MŮŽE TEDY JEŠTĚ DOJÍT KE KRÁTKODOBÉMU VÝPADKU DODÁVKY VODY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

8.8.
Voda - na základě jednání s okolními provozovateli, včetně Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zaslal za celé území dne 4.8.2011 vodoprávní úřad Městského úřadu Lysá nad Labem žádost -viz.kopie:
Žádost o kontrolu zemědělských subjektů na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně ohledně přezkoumání hospodaření zemědělských subjektů, konkrétně ohledně druhu a množství dávkovaných hnojiv. Jakmile bude znám nějaký písemný závěr, bude zde umístěn.
Voda - dne 1.8.2011 byl odebrán kontrolní vzorek dusičnanů z prohlobeného vrtu i z veřejného vodovodu a oproti vzorku z 11.7.2011 již bohužel nebylo zaznamenáno žádné zlepšení. Kompletní vzorek chemických hodnot bude obedrán dne 23.8.2011.
 
25.7.
Voda - dne 11.7. byl odebrán vzorek z veřejného vodovodu a z vrtu S2. Ve veřejném vodovodu došlo k výraznému poklesu množství dusičnanů oproti vzorku ze dne 11.4.2011 - viz. vzorky: Vzorek z 11.4.2011
Další vzorek z veřejného vodovodu bude odebrán 1.8.2011 a v případě, že bude mít množství dusičnanů klesající tendenci, požádáme hygienickou stanici o udělení výjimky pro dusičnany, neboť množství se již výrazně přiblížilo k hranici 50 mg/m3.
 
Vzorek z prohloubeného vrtu ještě není definitivní a nadále  bude probíhat čerpání. V odebraném vzorku bylo nadlimitní množství "barvy" a nadlimitní "zákal". Další vzorek bude odebrán 1.8.2011.
O výsledcích obou vzorků budeme informovat ihned po obdržení z laboratoře

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:59
TÝDEN:1184
CELKEM:1180976

Plánované odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ověřená firma

idatabáze

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.